Joukkoliikenne ja opiskelijahinnat, sekä muita kaupunginhallituksen asioita

Posted on Posted in Blogi

Maanantain kokous alkoi osaltani yllättävästi, kun pääsin puheenjohtamaan kaupunginhallituksen kokousta pormestarin alun poissaolosta johtuen.  Sitten vain nuija käteen ensimmäistä kertaa muutaman pykälän ajaksi. Itse kokousasioita oli varsin reilusti ja aiheita laidasta laitaan. Kokouksessa käsiteltiin taloustilannetta sekä seuraavan vuoden talouskehystä.  Tämän vuoden tilinpäätösennuste näyttää miinusmerkkistä noin 15 miljoonaa euroa. Seuraavan vuoden kehysbudjetit tehdään myös noin 10 miljoonaa euroa alijäämäinen.  Kuitenkin liikevaihtoon suhteutettuna puolenkin prosentin muutokset heilauttavat lopputulosta 5 miljoonaa euroa suuntaansa.  Taloustilanne on kuitenkin siinä mielessä merkittävä, että pormestariohjelmassa […]

Raiteet kuuluvat pohjoismaiseen suurkaupunkiin!

Posted on Posted in Blogi

Puheeni kaupunginvaltuuston ratikka-kokouksessa.  Tämä on Tampereelle ja koko Pirkanmaalle suuri päivä. Maailma muuttuu ja kilpailu yrityksistä, hyvistä työntekijöistä, osaamisesta ja innovaatioista käy kuumana Euroopassa.  Tampereen kaupunkitaajama on tiivis osa tätä kilpailua, jossa valtioiden rajat eivät enää ole esteinä. Kilpailu näistä tärkeistä resursseista ei tapahdu enää vain valtioiden, vaan kaupunkialueiden välillä.  Yritysten investointipaikkoja tehdään vertaamalla Tampereen kaupunkitaajamaa muiden suurten pohjoismaisten kaupunkien, kuten Göteborgin, Malmön, Bergenin, Oslon, Kööpenhaminan, Aarhusin sekä Suomessa Helsingin kanssa. Nämä kymmenen kaupunkia ovat pohjoismaiden […]

Valtuustoaloite: Joukkoliikenteen saavutettavuuden parantaminen keskustassa häntälinjoja käyttöönottamalla

Posted on Posted in Blogi

Tampereen kaupungin omissa joukkoliikenneselvityksissä on todettu, että suositeltava matka joukkoliikenteen pysäkille on alle 400–600 metriä omasta työpaikasta tai kodista. Tampereen keskustassa joukkoliikenne kulkee keskustassa pääasiassa Hämeenkatua pitkin. Kuitenkin Hämeenkadusta 400 metrin matkalla päästään vasta pohjoisessa Satakunnankadun ylitse ja etelässä Vuolteenkadun, Suvantokadun ja Tiiliruukinkadun tienoille. Näiden suositusten ulkopuolelle jää keskustasta useita tiheän asumisen ja työpaikkojen alueita, joissa tuhannet ihmiset kulkevat päivittäin. Tampereen keskustassa asuu yhteensä 42 000 asukasta. Tampereen keskusta on myös merkittävä työpaikkakeskittymä. Hämeenkadusta 2,5 […]

Ratikkasuunnitelma on vakuuttava katsaus Tampereen tulevaisuuteen

Posted on Posted in Blogi

Kirjoituksemme julkaistiin Aamulehdessä 26.4.2014. Tampereen raitiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma valmistui torstaina 24.4., ja tuotiin uunituoreena kaupunginvaltuuston tutustuttavaksi. Raitiotien yleissuunnitelma onkin suositeltavaa luettavaa niin poliitikoille kuin kansalaisillekin. Suunnitelmaan sisältyvässä selvityksessä raitiotien ja nykytilan välinen vertailu on selvä: kulkeepa raitiotie sitten Paasikiventien tai Pispalan valtatien kautta, on raitiotie-investoinnin kustannus-hyötysuhde selvästi kannattava. Ratikkaan laitetut eurot maksavat siis itsensä tamperelaisille takaisin. Kustannushyötyjä syntyy kun bussi- ja autoruuhkaa helpotetaan suuremman kapasiteetin ratikoilla, raitiotien varrella olevat liiketilat saavat lisää asiakkaita ja […]

Ratkaisu on tietenkin ratikka (AL 10.2.)

Posted on Posted in Blogi

Aamulehti (5.2.) uutisoi keskustelutilaisuudestaan, jossa erääksi Hämeenkadun  keskeiseksi ongelmaksi oli noussut se, että “äänekkäät bussit valtaavat  koko kadun, eivätkä kaikki halukkaat siltikään mahdu kyytiin”.  Ratkaisuksi ehdotettiin bussien määrän radikaalia vähentämistä,  Hämeenkadulla toimivan yrittäjän mukaan kun “liikkeeni ikkunasta näkyy  vain mieletön bussien virta”.  Tämän lisäksi ratkaisuksi esitettiin myös bussien siirtämistä pois  Hämeenkadulta, joka kuitenkin olisi kivijalkakaupoille ja muille  yrityksille haitallista. Jatkossa yhä merkittävämpi osa asiakasvirrasta  saapuu keskustaan joukkoliikenteellä ympäri kaupunkiseutua, ja heidän  asiointinsa kannalta riittävän lähellä […]

Säästöjen todellinen vaikutus huomioitava

Posted on Posted in Blogi

Kaupunginhallitus on antanut määräyksen, että kaupungin menoja on karsittava 22 miljoonaa euroa.  Näin kaupungin alijäämä saataisiin painettua 24 miljoonaan euroon.  Tavoitteena pormestariohjelman mukainen talouden tasapainotus viimeistään vuonna 2015. Säästöjä haetaan tuotannosta nostamalla liikelaitosten ylijäämätavoitteita, TKL:ta ja Infraa lukuunottamatta.  Joukkoliikenteen osalta säästöjä haetaan siten, että tilaajan kuluja vähennetään 225.000 euroa.  Tämä toteutetaan siten, että TKL laskee tuotantohintojaan 0,8 prosenttia palveluita tilaavalle lautakunnalle. TKL on hyvää tulosta tekevä liikelaitos, joka tilittää ”voittonsa” joka vuosi takaisin kaupungille.  Kun […]

Nysse tulee: TKL julkisen liikenteen selkärankana

Posted on Posted in Blogi

Moni tamperelainen elää TKL:n eli Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen kanssa päivittäisessä suhteessa.  Rakkaus ei kuitenkaan aina ole rypytöntä, sillä kuten VR:kin, niin myös TKL saa helposti kritiikkiä kun vuoro ei kulje aikataulussa tai liikennöintiväli ei optimoidu omien tarpeiden kohdalle. Minut valittiin TKL:n johtokuntaan kaupunginhallituksen edustajana ja ajattelin hieman TKL:n ja Tampereen joukkoliikenteen perusasioita. Keskeistä on huomata, ettei TKL enää järjestä yksin joukkoliikennettä, vaan toimii tuottajana kaupungin tilaajalautakunnalle yhdessä mm. Paunun kanssa.  TKL ei kuitenkaan kilpaile yksityisten yhtiöiden […]