Nysse tulee: TKL julkisen liikenteen selkärankana

Posted on Posted in Blogi
TKL:n uusin hankinta hybridibussi

Moni tamperelainen elää TKL:n eli Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen kanssa päivittäisessä suhteessa.  Rakkaus ei kuitenkaan aina ole rypytöntä, sillä kuten VR:kin, niin myös TKL saa helposti kritiikkiä kun vuoro ei kulje aikataulussa tai liikennöintiväli ei optimoidu omien tarpeiden kohdalle.

Minut valittiin TKL:n johtokuntaan kaupunginhallituksen edustajana ja ajattelin hieman TKL:n ja Tampereen joukkoliikenteen perusasioita.

Keskeistä on huomata, ettei TKL enää järjestä yksin joukkoliikennettä, vaan toimii tuottajana kaupungin tilaajalautakunnalle yhdessä mm. Paunun kanssa.  TKL ei kuitenkaan kilpaile yksityisten yhtiöiden kanssa linjoista, vaan se ajaa sille osoitettuja vuoroja ja tilaaja päättää erikseen ulkopuolelle kilpailutettavat linjat.

Vuoteen 2007 saakka noin 90% matkoista Tampereen sisällä toteutettiin TKL:n kalustolla.  Nyt kyseisistä matkoista suoritetaan noin 68% TKL:n nysseillä.  Myös joukkoliikenteen käyttöosuus on kasvanut mukavasti.  Absoluuttinen kasvu on ollut viimeisinä vuosina noin 5,5%.

Mielenkiintoiseksi TKL:n osalta työn tekee erityisesti pormestariohjelmakirjaus, jossa vaaditaan 5 prosentin kulkutapaosuuden kasvua kevyen- ja julkisen liikenteen osalta.  Tämä tarkoittaa mielestäni TKL:n ja joukkoliikenteen tilaajan osalta bussiliikenteen mielikuvan kirkastamista, matkustusmukavuuden parantamista, edullisempia ja selkeämpiä matkakorttivaihtoehtoja, kuntarajat ylittäviä bussilinjoja sekä vaikka mahdollisesti jälkimaksettavaa matkakorttia, josta olen jo aiemmin kirjoittanut.  Luotettavuudessa TKL on jo aivan kärkiluokkaa.

TKL panostaa myös vähäpäästöiseen kalustoon.  Kaksi uutta hybridibussia käyttävät parhaillaan jopa 25% vähemmän polttoainetta normaaliajokkeihin verrattuna.  Lisäksi TKL tekee tänä vuonna selvitystä maakaasuautojen käyttöönotosta.

Ai niin, ratikan korvaajiksi kasvavasta bussiliikenteestä ei ole, sillä autojen kapasiteetti tulee ruuhka-aikoina vastaan.  Nivelbussitkaan eivät tuo helpotusta koska ne eivät tuo lisää istumapaikkoja  3-akseliseen normaaliin nysse-autoon verrattuna sekä ovat taloudellisesti huomattavasti kalliimpia.

Tue joukkoliikennettä – kulje nyssellä.

TKL:n tärkeitä lukuja

  • Liikevaihto 28 milj. €
  • Työntekijöitä 350hlö
    • Josta kuskeja 310hlö
  • Luotettavuus (ajoissa lähteneet vuorot kaikista ajoista) 99,95%
  • Liikenteessä päivittäin noin 120 bussia
  • Vuodessa 9,3 miljoonaa ajokilometriä