Tiedote: Vihreät esittävät kaupungin tilojen vuokraukselle eettisten ohjeiden laadintaa

kirjastotalo

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää tänään jätettävässä valtuustoaloitteessaan, että Tampereen kaupunki laatii tilojensa vuokrausta koskevat eettiset ohjeet tilojen vuokraukseen liittyvän päätöksenteon tueksi. Tampereen kaupungin tilojen joustava käyttö kirjastoissa ja muissa yhteisöllisissä tiloissa erilaisten tapahtumien, seminaarien, luentojen ja kokousten järjestämiseksi on ollut tärkeä kädenojennus erilaisten kulttuuritapahtumien, harrastustoiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edistämiseksi. Käytännössä eteen voi tulla kuitenkin tilanteita, joissa joudutaan punnitsemaan onko tilojen vuokraaminen johonkin tarkoitukseen tarkoituksenmukaista. – Hankalia rajanvetotilanteita tilojen vuokrauskäytännöissä voi syntyä esimerkiksi silloin, kun teemana on esimerkiksi yhteiskunnallisesti herkkiin arvokysymyksiin ja eettisiin kysymyksiin liittyviä teemoja tai esimerkiksi päihteisiin liittyvää toimintaa ja keskustelua. Periaatteita siitä, millaiseen toimintaan kaupungin tiloja voidaan jatkossa… JATKA LUKEMISTA

Tavase, ratikka, tilinpäätös, palvelumalli ja muut kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus kokoontui monsterikokoukseen maanantaina. Tässä kokousraporttia aiheista. Tampereen talous Tampereen tilinpäätösennuste on vahvan negatiivinen – 38 miljoonaa euroa. Suurin syy on jo budjetoinnin tehty tulosennuste -20 miljoonaa, mutta sitä on synkistänyt satunnaiserät sekä valtion toimet viedä kaupungeilta rahoitusta. Tulos on suurista kaupungeista huonoin Suomessa. Kuitenkin seutukunnalla Tampereen veroprosentti on alhaisin ja talous olisi tasapainotettavissa noin puolikkaan veroprosentin korotuksella. Tavase Tavase Oy perustettiin 2002. Yhtiön tarkoituksena on hankkia tarvittava raakavesi, valmistaa tekopohjavesi ja myydä se osakkaille, joita ovat useat kunnat Tampereen kaupunkiseudulla. Vihreät ovat olleet johdonmukaisesti Tavasen hanketta vastaan jo sen perustamisesta alkaen (mm. Perttu Pesä, O-P Parviainen, Vesa Eskola, Maija Kajan)…. JATKA LUKEMISTA

Korkeampi asukastiheys kantakaupunkiin

Keskustan strateginen osayleiskaava.

Puheeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.1.2016.  Arvon puheenjohtaja, tämä keskustan strateginen osayleiskaava on hyvin valmisteltu. Kaavan tavoitteena on asuttaa kantakaupungin alueelle yhteensä noin 55.000 asukasta vuoteen 2030 mennessä. Se on noin 15.000 asukasta enemmän kuin nykyään, joista Eteläpuisto ja Ranta-Tampella asuttavat suuren osan uusista asukkaista. Haluan korostaa, että kaupungissamme on oltava erilaisille ihmisille erilaisia asumismahdollisuuksia. Samalla kuitenkin asumisen trendi on muuttunut, että ihmiset hakeutuvat asumaan hyvien palveluiden ääreen ja lapsiperheetkään eivät karkaa lähiöihin. Lähikauppa toivotaan löytyvän siitä muutaman korttelin päästä. Trendin muutos on johtanut siihen, että kysyntä keskustan asunnoista on kasvanut ja tämä on nostanut asuntojen ja asumisen hintaa. Markkinoiden hintamekanismi on mielestäni erinomainen mittari meille… JATKA LUKEMISTA

Suuret kaupungit hakevat itsehallintoalueilla erityisasemaa

Jaakko-Mustakallio-Tampere-1_sininen

Ja muita kaupunginhallituksen asioita 11.1.2016.  Vuoden ensimmäinen kaupunginhallituksen kokous pidettiin tänään ja asialistalla käsiteltiin suurimpana asiana Tampereen kaupungin lausuntoa tuleviin itsehallintoalueisiin. Lausuntoluonnosta on valmisteltu yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa. Espoon lausuntoluonnos uutisoitiin Kuntalehdessä otsikolla Espoo esittää suurille kaupungeille erityisasemaa. Samaa linjaa oli myös Tampereen lausunto, josta tarkemmin alla. Tampereen kaupungin lausunnossa painotetaan sitä, kuinka erilaisia itsehallintoalueet tulevat olemaan niin väestöpohjaltaan, kuin elinkeino- ja yhdyskuntarakenteeltaan. Lausunnossa mainitaankin, kuinka ”Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys Suomen kilpailukyvylle on keskeinen. Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen suhteellinen merkitys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana, ja tulee kasvamaan edelleen kaupungistumisen ja sitä tukevan talouden rakennemuutoksen seurauksena. Suomen suurimmat kaupungit… JATKA LUKEMISTA