1. Mielenterveyskriisi - voitettavissa

Mielenterveyden vahvistaminen on otettava kaiken politiikan keskiöön.

Palveluiden parantaminen ei enää yksin riitä, vaan tarvitsemme mielenterveyttä vahvistavan kulttuurimuutoksen. Työelämässä ja kouluissa on vähennettävä mielelle aiheutuvaa kuormitusta esimerkiksi muuttamalla työturvallisuuslakia.

Tarvitsemme terapiatakuun, panostuksia psykiatriseen hoitoon ja lisää mielenterveyden ammattilaisia, joilla epäinhimillisen pitkät hoitojonot on  purettava. Tuodaan mielenterveyden ennaltaehkäiseviä toimia myös neuvoloihin, kouluihin ja sosiaalipalveluihin. 

2. Luontokato - voitettavissa

Vain me itse voimme pysäyttää luontokadon Suomessa. Suojellaan vaarantuneet luontotyypit, lisätään kansallispuistoja ja tuplataan Suomen luonnonsuojelualueet. 

Torjutaan ilmastokriisiä edistämällä päästötöntä energiaa, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa sekä turvallisia pienydinvoimaloita. Panostetaan energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen, joka on sopusoinnussa ympäristön kanssa. Nostetaan Suomen vienti kukoistukseen ympäristöystävällisillä ratkaisuilla. 

Edistetään kestävää liikkumista lisäämällä lähijunapysäkkejä ja kaadetaan Puskiaisten moottoritien kaltaiset kalliit menneen maailman hankkeet. 

3. Talouden haasteet - voitettavissa

Taloudessa tarvitaan uudistuksia – ei kurjistuksia – joilla tasapainotetaan talous reilulla tavalla. 

Panostetaan koulutukseen ja tutkimukseen. Kannustetaan työhön laskemalla palkkaverotusta pieni- ja keskituloisilta, tiivistetään veropohjaa ja kiristetään ympäristöveroja nostamatta kokonaisveroastetta. Poistetaan sosiaaliturvan kannustinloukut eri elämäntilanteissa perustulolla. Korjataan pienipalkka-alojen, kuten naisvaltaisen hoitoalan työvoimapulaa kohentamalla ansiotasoa ja työoloja. 

Näin vahvistetaan toimeentulon varmuutta, hyvinvointia sekä Suomen talouden kestävää kasvua.

Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Pirkanmaan hyvinvointialuevaltuutettu

Kauppatieteiden maisteri

Reservin luutnantti

Miksi teen politiikkaa?

Hyvinvointivaltion puolustaminen veti minut mukaansa politiikkaan. Jouduin nuorena isoon leikkaukseen ja ymmärsin, että laadukkaiden julkisten palveluiden puute olisi meille kaikille kohtalokasta. Haluan, että jokaisella on oikeudenmukaiset mahdollisuudet hyvään elämään taustasta riippumatta. Seuraavaksi on huolehdittava julkiset mielenterveyspalvelut sekä lapsettomuushoidot kuntoon, jotta yhä useampi voisi saada avun ajoissa. Näistä haasteista minulla on myös omakohtaisia kokemuksia. 

Olen aina ollut luontoihminen ja luonnossa kulkeminen on merkittävä osa arjen hyvinvointiani. Meidän on pidettävä parempaa huolta luonnosta ja ilmastosta, koska ne luovat pohjan kaikelle elämälle. Haluan vaalia suomalaisten korkeaa osaamista ja tukea ihmisten toimeliaisuutta. Luodaan reilua yhteiskuntaa ja taloutta, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta. 

Vaikeudet on tehty voitettaviksi kuvastaa myös tapaani tehdä politiikkaa. Olen tekijätyyppi, joka ei pelkää tarttua haasteisiin. En ole vain yhden asian poliitikko, vaan edistän kokonaisvaltaisia ratkaisuja arvopohjastani ponnistaen. Teen työni aina vahvasti paneutuen ja sydän roihuten. Seuraavaksi haluan jatkaa töitä puolestasi eduskunnassa. 

Kansanedustajan ammatissa ensisijaista on taito ja palo vaikuttaa

Eduskunnassa tarvitaan lujaa tahtoa ja vahvaa osaamista vaikuttaa, jotta puheita seuraa myös tekoja. Olen onnistuneesti tehnyt useita aloitteita mielenterveyden, luonnon ja sujuvan arjen puolesta Pirkanmaalla ja Tampereella:

  • Mielenterveyspalveluiden parantaminen terapiatakuulla (toteutui alle 25-vuotiaille)
  • Luonnonsuojelualueiden perustaminen Hervannan Makkarajärvelle sekä Kaukajärvi-Pitkäjärvelle
  • Sopivan paikan selvitys turvalliselle pienydinvoimalalle Tampereella.
  • Tampereen frisbeegolfkeskuksen turvaaminen Ruotulassa
  • Kouluihin mielenterveyden ensiapukurssien tuominen
  • Sähköautojen julkisten latauspaikkojen lisääminen
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tampereen kaupungin liittyminen Mielenturvaa-verkostoon
  • Tampere – Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki -ohjelma

Laita minut vaikuttamaan puolestasi seuraavaksi eduskuntaan!

Tee lahjoitus kampanjaani ja tue matkaani eduskuntaan!