Svenska

 1. Psykisk ohälsa – möjligt att övervinna

Förstärkandet av psykisk hälsa måste sättas i centrum för all politik. Enbart förbättring av tjänsterna räcker inte utan det krävs en kulturändring. I arbetslivet, skolorna och samhället måste vi minska den psykiska belastningen.  

Vi behöver terapigaranti, insatser i psykiatrisk vård och fler proffs inom mentalvård för att kunna tackla orimligt långa kötider. Jag vill att vi ska införa förebyggande åtgärder för psykisk hälsa i mödra- och barnrådgivningsverksamheten mödravården, skolorna och socialtjänsten.

2.                            Naturförlust – möjligt att övervinna

Bara vi själva kan stoppa naturförlusten i Finland. Vi skyddar hotade naturlandskap, ökar antalet nationalparker och dubblar antalet naturskyddsområden i Finland. Vi bekämpar klimatkrisen genom att främja utsläppsfri energi som vind- och solkraft samt säkra småskaliga kärnkraftsreaktorer. Vi satsar på energieffektivitet och cirkulär ekonomi som är i harmoni med miljön. Vi ökar Finlands export med miljövänliga lösningar.

Vi främjar hållbart resande genom att öka antalet lokala tågstationer och skrotar dyra, föråldrade projekt som en motorväg i Puskiainen.

3.                            Ekonomiska utmaningar – möjligt att övervinna

Vi behöver förnyelser, inte försämringar, för att balansera ekonomin på ett rättvist sätt.

Vi satsar på utbildning och forskning. Vi uppmuntrar till arbete genom att sänka skatten på små- och medelinkomsttagares löneinkomster, bredda skattebasen och höja miljöskatter utan att höja totala skattebördan. Vi avskaffar inkomstfällor med grundinkomst. Vi åtgärdar arbetskraftsbrist i låglöneområden, som kvinnodominerat vårdområde, genom att förbättra lönenivåerna och arbetsförhållandena. På så sätt stärker vi tryggheten, välbefinnandet och Finlands hållbara ekonomiska tillväxt.


Varför jag bedriver politik?

Försvarandet av välfärdsstaten drog mig in i politiken. Jag genomgick en stor operation som ung och insåg att bristen på högkvalitativa offentliga tjänster skulle vara ödesdigert för oss alla. Jag vill se till att alla har rättvisa möjligheter till ett gott liv oavsett bakgrund. Nästa steg är att se till att de offentliga mentalvårdstjänsterna och infertilitetsbehandlingarna fungerar så att fler kan få hjälp i tid. Jag har egen erfarenhet av dessa utmaningar.

Jag har alltid varit naturmänniska och att vara i naturen är en betydande del av mitt välbefinnande. Vi måste ta bättre hand om naturen och klimatet eftersom de utgör grunden för allt liv. Jag vill främja finländarnas höga kompetens och aktivitet. Vi skapar en rättvis samhälls- och ekonomisk ordning som bygger en hållbar framtid.

”Utmaningar gör oss starkare” speglar också mitt sätt att bedriva politik. Jag är en person som tar itu med utmaningar utan att vara rädd. Jag främjar övergripande lösningar som utgår från mina värderingar. Jag utför alltid mitt arbete med starkt engagemang och passion. Nu vill jag arbeta för dig i riksdagen.

I riksdagsledamotsyrket är det främsta att ha färdighet och passion att påverka

I riksdagen behövs stark vilja och kompetens för att påverka. Vi behöver åtgärder, inte bara prat. Flera av mina initiativ för psykisk hälsa, natur och smidig vardag i Birkaland och Tammerfors har lyckats:

 • Förbättring av mentalvårdstjänster med terapigaranti (verkställdes för personer under 25 år)
 • Bildning av naturreservat vid Makkarajärvi i Hervanta och vid Kaukajärvi-Pitkäjärvi
 • Utredning om en lämplig plats för en säker, småskalig kärnkraftsreaktor i Tammerfors
 • Säkring av Tammerfors frisbeegolfcenter i Ruotula
 • Införing av kurser i första hjälpen till psykisk hälsa i skolor
 • Ökning av allmänna laddstationer för elbilar
 • Anslutning av välfärdsområdet i Birkaland och Tammerfors stad till Mielenturvaa-nätverket
 • Programmet ”Tammerfors – den mest studentvänliga staden i Finland”

Ge din röst i riksdagsvalet till mig!


 Fakta om Jaakko

 • Ålder: 35 år
 • Hemort: Tammerfors
 • Familj: Förlovad med MEP Alviina Alametsä
 • Tidigare val: Jaakko fick flest röster av alla kandidater för De Gröna i välfärdsområdesvalet i januari 2022
 • Utbildning: Ekonomie magister
  • Examensarbete om finansiering av hälsovård
 • Arbete: Ansvarsexpert på Ellun Kanat. Bland annat projektledare för Mielenturvaa-nätverket.
 • Militär grad: Reservlöjtnant
 • Förtroendeuppdrag:
  • Vice ordförande för Tammerfors stadsfullmäktige, stadsfullmäktigeledamot sedan 2013
  • Styrelsemedlem i Birkalands psykiska hälsa rf
  • Medlem i Birkalands välfärdsområdesfullmäktige sedan 2022
  • De Grönas vice ordförande 2019-2021
 • Tidigare arbetserfarenhet:
  • Assistent till riksdagsgruppens ordförande
  • Verksamhetsledare för en studentorganisation
  • Assistent för personer med utvecklingsstörning
  • Lagerarbetare på Metso Minerals
  • Kassapersonal på McDonald’s
 • Hobbyer: Naturvandring, vinterbad, fotboll och frisbeegolf
 • Kultur och musik nära hjärtat. Jaakko har bland annat spelat fiol i 10 år.

Mina vänner och mina kolleger har beskrivit mig på följande sätt:

PÅLITLIG – “Man kan lita att Jaakko tar med!”

HANDLINGSKRAFTIG – “Hårt arbetande, oräddhet, lust och know-how för att skapa en bättre värld”

VISIONÄR – “Jaakko stannar inte på plats, han är en utvecklare vars blick är mot framtiden”


Kontakt

Tel: +358 45 652 0589
Email: jaakko.mustakallio(a)vihreat.fi