Svenska

Min kampanjagenda för Tammerfors kommunval 2021
 1. Terapigaranti till Tammerfors

De humant ohållbara köerna, som är kostsamma för samhället, för mentalvårdstjänster har bara förvärrats med koronapandemin. Psykisk hälso- och sjukvårdstjänster måste äntligen göras tillgängliga för alla, och terapigarantin skulle garantera en månad in för var och en av dem. Jag har tagit ett antal initiativ från rådet för att främja detta, och jag vill fortsätta detta arbete.

 1. Fler spår och naturfriluftsliv

Att ta itu med klimatkrisen och förlusten av naturen är inte bort från Tammerfors trivsel – tvärtom! Dagliga livet går vidare och naturen tackar, när man byggs ett omfattande pendeljärnvägsnät, anständiga cykelvägar och bredda banlinjer. Körsbärsträd för parker och patwood för närliggande skogar. Tammerfors förtjänar också en nationalpark för Kintulammi –  naturfriluftsliv är en stor möjlighet för turismen i vår stad också.

 1. Utbildning, kompetens och arbete i staden

Framtida talanger löser framtida problem. Grunden för denna kompetens är högklassig och likvårdig utbildning. En fungerande stad gör det möjligt för företag att blomstra från nystartade företag till internationella storföretag. Experterna från Tammerfors måste kunna utbilda och arbeta och försöka och lyckas i Tammerfors.


Vem är jag?

Jag är 33-årig politiker, ekonomie magister och expert på social kommunikation och ansvarsskyldighet från Tammerfors.

I kommunalvalet 2021 kandiderar jag till en tredje mandatperiod. Människors och omgivnings välbefinnande är viktig för mig. Jag vill skapa ännu bättre från vår stad för både dess invånare och tätort. Under den kommande perioden vill jag handla speciellt för mental hälsa, miljö och rättvisa.

Mina vänner och mina kolleger har beskrivit mig på följande sätt:

PÅLITLIG – “Man kan lita att Jaakko tar med!”

HANDLINGSKRAFTIG – “Hårt arbetande, oräddhet, lust och know-how för att skapa en bättre värld”

VISIONÄR – “Jaakko stannar inte på plats, han är en utvecklare vars blick är mot framtiden”

 

 


Jag har varit en av de mest aktiva delegaterna i Tammerfors kommunfullmäktige och lagt fram dussintals initiativ där jag har presenterat:

 • Mentalvårdens förbättring genom att göra kortterapi möjligt för alla utan läkarens remiss (Terapigaranti)
 • Arrangera första hjälp i mental hälsa i skolorna (genomfördes 2020)
 • Förlänga öppettiderna och höja stämningen i Tammela torget
 • Grundningen av en park för körsbärsträd till Tammerfors
 • Grundningen av en klimatvakt för att illustrera framstegen i klimatpolitiken till nätverket (genomfördes 2020)
 • Servera vegetarisk mat tillsammans med blandat mat i alla skolor och daghem (genomfördes 2019)
 • Etablering av naturskyddsområde till Hervanta, Makkarajärvi-Viitasenperä (genomfördes 2019)
 • Skapningen av Tammerfors – de mest studentvänliga staden i Finland -målprogram (genomfördes 2014)

 

Kontakt

Tel: +358 45 652 0589
Email: jaakko.mustakallio(a)vihreat.fi