Säästöjen todellinen vaikutus huomioitava

Posted on Posted in Blogi

Kaupunginhallitus on antanut määräyksen, että kaupungin menoja on karsittava 22 miljoonaa euroa.  Näin kaupungin alijäämä saataisiin painettua 24 miljoonaan euroon.  Tavoitteena pormestariohjelman mukainen talouden tasapainotus viimeistään vuonna 2015. Säästöjä haetaan tuotannosta nostamalla liikelaitosten ylijäämätavoitteita, TKL:ta ja Infraa lukuunottamatta.  Joukkoliikenteen osalta säästöjä haetaan siten, että tilaajan kuluja vähennetään 225.000 euroa.  Tämä toteutetaan siten, että TKL laskee tuotantohintojaan 0,8 prosenttia palveluita tilaavalle lautakunnalle. TKL on hyvää tulosta tekevä liikelaitos, joka tilittää ”voittonsa” joka vuosi takaisin kaupungille.  Kun […]

Nysse tulee: TKL julkisen liikenteen selkärankana

Posted on Posted in Blogi

Moni tamperelainen elää TKL:n eli Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen kanssa päivittäisessä suhteessa.  Rakkaus ei kuitenkaan aina ole rypytöntä, sillä kuten VR:kin, niin myös TKL saa helposti kritiikkiä kun vuoro ei kulje aikataulussa tai liikennöintiväli ei optimoidu omien tarpeiden kohdalle. Minut valittiin TKL:n johtokuntaan kaupunginhallituksen edustajana ja ajattelin hieman TKL:n ja Tampereen joukkoliikenteen perusasioita. Keskeistä on huomata, ettei TKL enää järjestä yksin joukkoliikennettä, vaan toimii tuottajana kaupungin tilaajalautakunnalle yhdessä mm. Paunun kanssa.  TKL ei kuitenkaan kilpaile yksityisten yhtiöiden […]

Kaupunginhallituksen edustajanpaikat

Posted on Posted in Blogi

Kaupunginhallitus nimesi minut toimimaan edustajanaan Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen johtokunnassa sekä Tampereen toisen asteen koulutuksen johtokunnassa.  Kiitos luottamuksesta! Nyt on viimein kauden luottamuspaikat osaltani jaettu ja työ pääsee myös johtokuntatasolla alkamaan.  Sainkin pikapuhelun TKL:n johtokuntakokouksesta heti valinnan jälkeen, johon päivän varoitusajalla onneksi pääsin osallistumaan. Kaupunginhallituksen edustaja toimin johtokunnissa kaupunginhallituksen äänenä puhe- ja läsnäolooikeudella.  Tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen linja ja ohjaus kaikissa kaupungin toiminnoissa. Toisen asteen koulutuksen johtokunnassa tulee puhuttamaan varmasti seudun ammatillisen koulutuksen yhdistyminen Treduksi sekä […]