Säästöjen todellinen vaikutus huomioitava

Posted on Posted in Blogi

Kaupunginhallitus on antanut määräyksen, että kaupungin menoja on karsittava 22 miljoonaa euroa.  Näin kaupungin alijäämä saataisiin painettua 24 miljoonaan euroon.  Tavoitteena pormestariohjelman mukainen talouden tasapainotus viimeistään vuonna 2015.

Säästöjä haetaan tuotannosta nostamalla liikelaitosten ylijäämätavoitteita, TKL:ta ja Infraa lukuunottamatta.  Joukkoliikenteen osalta säästöjä haetaan siten, että tilaajan kuluja vähennetään 225.000 euroa.  Tämä toteutetaan siten, että TKL laskee tuotantohintojaan 0,8 prosenttia palveluita tilaavalle lautakunnalle.

TKL on hyvää tulosta tekevä liikelaitos, joka tilittää ”voittonsa” joka vuosi takaisin kaupungille.  Kun TKL velvoitetaan laskemaan hintojaan 0,8 prosenttia, vaikuttaa se takaisin kaupungille tilitettäviin voittoihin.  Toivottavasti vapauksia hakea säästöjä annetaan, sillä muuten tuo 0,8 prosentin hinnan lasku vain vähentää TKL:n tilittämiä summia.  Toisin sanoen näin siirrettäisiin rahaa vain kaupungin taskusta toiseen eikä oikeasti säästettäisi, kuten nyt on tarve.

Hybridibussit sen sijaan ovat osoittautuneet loistoyksiköiksi.  Hybridibusseilla on jopa 24% pienempi polttoaineenkulutus. Nämä ovat niitä oikeita säästöjä.  Pieniä tosin, vielä.