Joukkoliikenne ja opiskelijahinnat, sekä muita kaupunginhallituksen asioita

Posted on Posted in Blogi

Maanantain kokous alkoi osaltani yllättävästi, kun pääsin puheenjohtamaan kaupunginhallituksen kokousta pormestarin alun poissaolosta johtuen.  Sitten vain nuija käteen ensimmäistä kertaa muutaman pykälän ajaksi. Itse kokousasioita oli varsin reilusti ja aiheita laidasta laitaan.

Kokouksessa käsiteltiin taloustilannetta sekä seuraavan vuoden talouskehystä.  Tämän vuoden tilinpäätösennuste näyttää miinusmerkkistä noin 15 miljoonaa euroa. Seuraavan vuoden kehysbudjetit tehdään myös noin 10 miljoonaa euroa alijäämäinen.  Kuitenkin liikevaihtoon suhteutettuna puolenkin prosentin muutokset heilauttavat lopputulosta 5 miljoonaa euroa suuntaansa.  Taloustilanne on kuitenkin siinä mielessä merkittävä, että pormestariohjelmassa kirjattua talouden tasapainotavoitetta vuodelle 2015 ei saavuteta.

Tampere3 näkyy jo kaupungin päätöselimissä. Tänään päätimme tukea 1,3 miljoonalla eurolla Kaupin kampusalueen kehitystä sekä liiketoimintaa edistävän kilpailun järjestämiseksi ja palkinnoiksi.  Kaupungin elinkeinorahasto on tarkalleen varojen lähteenä, jolla on tarkat säännökset olemassa rahoituksen antamiselle.  Tarkoitus on kuitenkin lähettää selkeä viesti valtakunnallisille päättäjille siitä, että myös Tampereen kaupunki on vahvasti sitoutunut hankkeeseen.  Tampere3 -lisärahoituksesta tullaan vielä varmasti keskustelemaan useampaan kertaan kaupungin osalta eri tavoin, onhan Tampereen kaupunki TAMK:n suurin omistaja.

raitiovaunuhervannassa-e1415618911797
Ratikka Hervannan valtaväylällä

Raitiotiepykälässä päätimme projektin aikataulutuksesta. Lopullinen rakennusvaiheen aloittamisen päätös tehdään lokakuussa 2016, jonka jälkeen alkaa rakennusvaihe.  Tällä hetkellähän valtuusto on linjannut, että jos annetut reunaehdot pitävät, siirrytään rakentamisvaiheeseen (KV 16.6.2014: ”kehitysvaiheen jälkeen kaupunginvaltuusto tekee päätöksen rakentamisvaiheeseen siirtymisestä vuoden 2016 aikana, jos kehitysvaiheessa päästään sellaiseen toteutuskelpoiseen ratkaisuun, jonka kustannukset eivät ylitä maanrakennuskustannusindeksiin sidottua 250 miljoonaa euron hintaa (MAKU 137,0 (2005 = 100), lokakuun 2013 hintataso) ilman kalustohankintaa ja jonka kustannuksiin valtio osallistuu 30 prosentin osuudella,”).  Näin ollen jos asiat menevät kuten pitää ja rajoissa pysytään, tulee valtuusto tekemään päätöksen rakentamisesta myönteisenä.

Raitiotien linjausta säädettiin Hervannassa tulevalle Hervantajärven asuinalueelle saakka.  Näin mahdollistetaan uutta intensiivistä lisärakentamista uudelle alueelle.

Raitiotien linjaus Hervannassa
Raitiotien linjaus Hervannassa

Joukkoliikenteen tariffijärjestelmä oli yksi päivän isoista pihveistä.  Tariffijärjestelmä muuttuu vyöhykepohjaiseksi siten, että matkan pituus vaikuttaa matkan hintaan. Lisäksi lipputuotteisiin on tulossa uudistuksia.  Päätöksentekoprosessi kulkee joukkoliikenneasioissa siten, että kaupunginhallitus antaa lausunnon seudulliselle joukkoliikennelautakunnalle, joka tekee päätökset.  Isoimpana murheenkryyninä oli se, että alustavassa luonnoksessa opiskelijoiden asioita olisi heikennetty huomattavasti.  Yli 30 vuotiailta opiskelijoilta olisi viety alennusmahdollisuus kokonaan ja yli 25 vuotiaat opiskelijat eivät olisi saaneet arvolippuunsa lainkaan opiskelija-alennusta.  Tein tähän muutosesityksen ja kaupunginhallitus ehdottaa nyt arvolippujen opiskelija-alennuksen säilyttämistä.

Vyöhyke
Uudet joukkoliikenteen vyöhykkeet. Kahden vyöhykkeen lippu on peruslippu.

Yksi vaihtoehto olisi voinut olla myös, että arvolipun alennus olisi poistunut ja 30 vrk kausilippuun olisi kasvatettu opiskelija-alennusta 30 prosentista 50 prosenttiin. Näin kausilipun hinta olisi tippunut jo 24 euroon, joka olisi kannustanut osin autoilevia opiskelijoita siirtymään mahdollisesti kokonaan joukkoliikenteenä käyttäjiksi.  Muutamalle satunnaisen matkan käyttäjälle aikuisten arvolipun hinta ei olisi niin kovin suuri korotus kuukausimenoissa. Kuitenkaan tähän vaihtoehtoon ei ollut riittävästi tutkimustietoa tehty, kun nykylinja oli päätetty jo muutama vuosi sitten.

Kokouksessa päätettiin myös poliisin kanssa tehtävästä yhteistyösopimuksesta, johon kirjattiin Sirkka-Liisa Virtasen ponsi yhteistyöstä etsivän sosiaalityön kanssa.  Resurssien kohdennusta myös pidettiin viisaana.  Listan muut asiat menivät esitysten mukaan. Lista vielä kokonaisuudessaan luettavissa liitteineen täältä.