Ratikkasuunnitelma on vakuuttava katsaus Tampereen tulevaisuuteen

Posted on Posted in Blogi

Kirjoituksemme julkaistiin Aamulehdessä 26.4.2014.

Tampereen raitiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma valmistui torstaina 24.4., ja tuotiin uunituoreena kaupunginvaltuuston tutustuttavaksi. Raitiotien yleissuunnitelma onkin suositeltavaa luettavaa niin poliitikoille kuin kansalaisillekin.

Suunnitelmaan sisältyvässä selvityksessä raitiotien ja nykytilan välinen vertailu on selvä: kulkeepa raitiotie sitten Paasikiventien tai Pispalan valtatien kautta, on raitiotie-investoinnin kustannus-hyötysuhde selvästi kannattava.

Ratikkaan laitetut eurot maksavat siis itsensä tamperelaisille takaisin. Kustannushyötyjä syntyy kun bussi- ja autoruuhkaa helpotetaan suuremman kapasiteetin ratikoilla, raitiotien varrella olevat liiketilat saavat lisää asiakkaita ja vajaakäytöllä oleva maa saadaan tehokkaammin osaksi yhdyskuntarakennetta. Näin saavutetaan VTT:n arvioimat sadan ja neljän sadan miljoonan euron välillä olevat hyödyt, kun kasvavan kaupungin rakenne ei hajaudu.

Teknisten lukujen ja termien väliin mahtuu kuitenkin monta arjen tarinaa: raitiotien avulla rakennetaan hyvien yhteyksien varrelle asuntoja tuhansille tavallisille perheille. Samojen kaupunkilaisten vero- ja omat rahat jäävät parempaan käyttöön, kun ratikka ja sen mahdollistama kaupungin rakentaminen tekevät arjesta sujuvampaa.

Ratikan vastustukseen liitetäänkin usein kaupungin kireä taloustilanne. Yleissuunnitelmasta käy ilmi, että tällainen vastakkainasettelu on kuitenkin turhaa: ensinnäkin raitiotien vuotuiset käyttökustannukset ovat reilusti tuplanivelbusseja ja muita vertailukohteita alemmat. Lähin vertailukaupunki Göteborg on luopumassa tuplanivelbusseista paraikaa. Raiteilla kulkevat, yli kolme kertaa busseja pidemmät, vaunut kun eivät joudu sivuluisuun talvellakaan.

Samalla on muistettava, että investointi kaupungin tulevaisuuteen ei ole suhdannekysymys. Tampere tulee kasvamaan kaikissa skenaarioissa myös tulevina vuosina, ja poliittisilla päätöksillä voidaan ohjata kaupungin kasvua niin kantaville kuin pettävillekin poluille. Ratikkapäätöksellä luodaan pohjaa kaupungin kestävälle kasvulle – ja tämän olemme velkaa niin nykyisille kuin tulevillekin tamperelaisille.

Jaakko Mustakallio, valtuustoryhmän vpj (vihr)
Jaakko Stenhäll, yhdyskuntalautakunnan vpj (vihr)

Ratikka_Saavutettavuuskartta