Raiteet kuuluvat pohjoismaiseen suurkaupunkiin!

Posted on Posted in Blogi

Puheeni kaupunginvaltuuston ratikka-kokouksessa. 

Raitiotie kulkemaan Itsenäisyydenkadulle n-y-t-NYT!
Raitiotie kulkemaan Itsenäisyydenkadulle n-y-t-NYT!

Tämä on Tampereelle ja koko Pirkanmaalle suuri päivä.

Maailma muuttuu ja kilpailu yrityksistä, hyvistä työntekijöistä, osaamisesta ja innovaatioista käy kuumana Euroopassa.  Tampereen kaupunkitaajama on tiivis osa tätä kilpailua, jossa valtioiden rajat eivät enää ole esteinä.

Kilpailu näistä tärkeistä resursseista ei tapahdu enää vain valtioiden, vaan kaupunkialueiden välillä.  Yritysten investointipaikkoja tehdään vertaamalla Tampereen kaupunkitaajamaa muiden suurten pohjoismaisten kaupunkien, kuten Göteborgin, Malmön, Bergenin, Oslon, Kööpenhaminan, Aarhusin sekä Suomessa Helsingin kanssa.

Nämä kymmenen kaupunkia ovat pohjoismaiden suurimmat keskustataajamat. Tampereen keskustataajama on koko pohjoismaiden kuudenneksi suurin väkiluvultaan. Kaupunkistrategiamme mukaan olemme pohjoismainen suurkaupunki.

Modernit kaupunkiraitiotiet tuovat jo todetut kiistattomat ja laajasti tunnetut kaupunkirakenteelliset, joukkoliikenteelliset ja taloudelliset hyödyt.  Jokainen näistä Tampereen talousalueen pahimmista kilpailijoista on jo rakentanut raitiotien tai ne ovat rakentamassa raitiotietä aivan lähitulevaisuudessa.

Nämä kaupungit näyttävät, että niillä on uskallusta olla edelläkävijöitä, käyttää käytössä olevat resurssit parhaalla mahdollisella tavalla. Ne tekevät alkuinvestoinnin uuteen järjestelmään, joka mahdollistaa käyttötalouden säästöjä, jotta rahaa jää esimerkiksi investointien houkuttelemiselle.

Panostetaan siis taloudelliseen kaupunkirakenteeseen, moderniin suosittuun joukkoliikenteeseen ja viihtyisiin kävelykeskustoihin. Sellaisissa kaupungeissa haluavat nykyajan ihmiset, yritykset ja osaajat toimia.

Enää ei siis riitä, että Tampere juoksee lujaa pysyäkseen muiden vauhdissa.  Meidän on kehitettävä juoksutekniikkaamme ollaksemme vieläkin parempia kilpailussa osaamisesta ja työpaikoista.  Tässä kilpailussa meillä ei ole varaa haaskata kallisarvoisia resursseja vanhakantaiseen kaupunkirakentamiseen ja peräpeiliin tuijotteluun.

Tampereella ei yksinkertaisesti ole varaa olla rakentamatta tätä ratikkaa.