Pormestariohjelma ja vihreät aloitteet

Posted on Posted in Blogi

Nyt se on julkinen.  Kaupungin seuraavan neljän vuoden ohjenuora ja poliittinen ohjelmapaperi, ”nelosten” (vihr+kok+sdp+vas) sorvaama pormestariohjelma.

Mitä pormestariohjelma oikein linjaa? Mikä sen tarkoitus on?

Pormestariohjelma on alkaneen valtuustokauden toimintasuunnitelma.  Pormestariohjelmassa olevia kirjauksia toteutetaan ja valmistellaan seuraavan neljän vuoden aikana.  Siihen voi vedota asioiden edistämiseksi ja myös joidenkin asioiden torppaamiseksi.  Jos asiaa ei ole pormestariohjelmassa käsitelty, on epätodennäköistä että sitä vahvasti edistetään.  Nyt siis tasapainotellaan pormestariohjelmassa mainittujen tavoitteiden saavuttamisesta kaupungin resurssien puitteissa (n. 1,6mrd euroa / vuosi).

Ohjelman pointit lyhyesti

 • Talous kuntoon

Itse istuin pormestariohjelmaa valmistelevassa taloustyöryhmässä.  Talous nousi koko ohjelman kärjeksi.  Tampereen taloudesta blogasin jo aiemmin. Lyhykäisyydessään tilanne on se, että käyttötaloudessa tulee saada tulot vastaamaan menoja, mutta investointitaloudessa Tampereella on pelivaraa Espoon jälkeen eniten Suomen suurista kaupungeista.

 • Ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin panostetaan

Ennaltaehkäisy tulee kaupungille edullisemmaksi ja tekee ihmiset onnellisemmaksi, kun ongelmiin puututaan ennen niiden kasvamista suuriksi.  Ympäristöstä pidetään huolta ja päästöjä vähennetään.

 • Elinvoimainen ja kasvava kaupunki

Kaupungin vetovoimaisuuteen panostetaan ja rakenteelliseen työttömyyteen puututaan.  Yrittäjyyteen ja opiskelijoihin panostetaan, ratikka ja joukkoliikenteen kasvu kirjattiin tavoitteeksi. Tammela saa stadionin, Hämeenkatu rauhoitetaan yksityisautoilta ja kestävään talouteen sekä johtamisjärjestelmien laatuun panostetaan.

Omia ja Vihreiden kirjaamia tavoitteita ohjelmassa

Ohjelma sisältää paljon hyvää ja kaunista Tampereen tulevaisuuden varalle.  Mielestäni ohjelmassa otetaan rohkeasti kantaa kaupunkimme keskustan kehittämiseen, talouden kohentamiseen sekä palveluiden järjestämiseen.  Yhtä tärkeää on kuitenkin lukea, mitä ohjelmassa ei sanota.  Vihreät olivat ohjelmatyössä erittäin aktiivisia ja pyrkivät saamaan mahdollisimman laajasti vihreää kädenjälkeä näkymään.  Lopputuloksesta täytyy olla tyytyväinen ja haluan kiittää kaikki ohjelmatyöhön osallistuneita ja koko pormestarikoalitiota.  Tietenkin olisi ollut mukava saada kestävän talouden, ympäristön ja ratikan osalta vielä kunnianhimoisempia tavoitteita kirjattua ohjelmaan, mutta työ näiden edistämiseksi jatkuu lautakunnissa ja valtuustossa.

Koska politiikassa pitää muistaa myös nostaa omat ja oman ryhmän onnistumiset esiin sekä kehua hyviä tyyppejä ja itseänsäkin, niin tässä muutamia omia ja vihreiden aikaansaannoksia pormestariohjelmassa.

 • ”Kaupunki toimii esimerkillisenä työnantajana ja tekee selvityksen henkilöstön kuntobonusjärjestelmästä.” Tämä on oma ja vihreä aloite ja pohja löytyy mm. täältä

 • ”Rohkea kaupunki investoi – Vahvistetaan Tampereen asemaa maan kakkoskeskuksena. Kaupungin kehitykseen on uskallettava investoida. Investoinneissa pidetään etusijalla hankkeita, jotka mahdollistavat kaupunkirakenteen kestävän kehityksen ja joilla voidaan saavuttaa säästöjä”. Tätä muun muassa Jaakko Stenhäll oli vahvasti edistämässä.

 • ”Kaupunkirakenteen eheyttämistä jatketaan ottaen huomioon tärkeät lähivirkistysalueet ja lähiluonto, muun muassa viherkatot, viherpihat ja lähimetsät koulujen ja päiväkotien käytössä.” Vihreä aloite. Tavoitteena on rakentaa tiiviisti ja mahdollistaa runsaat palvelut siellä missä rakennetaan ja vetää selkeät rajat puistojen ja lähimetsien virkistyskäyttöön.

 • ”Valtuustokauden aikana luodaan suunnitelmat noin 6000-paikkaiselle modernille stadionille Tammelaan.” Juhana Suoniemen mainio aloite!

 • ”Tapahtumien järjestämistä helpotetaan yhden luukun periaatteella toimivalla verkkosovelluksella.” Oma ja vihreä aloite – helpottaa erityisesti pienyhdistysten tapahtumajärjestämistä sekä selkeyttää lupaprosessia. Tulevaisuudessa toivottavasti näemme entistä enemmän kaupunkitapahtumia sekä kaupunginosatapahtumia.  Tästä puhunut kampanjoidessaan myös mm. Jouni Markkanen

 • ”Maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutuksessa otetaan läpäisevinä teemoina huomioon energiatehokkuuden parantaminen, jätteen määrän minimointi, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja suojelu sekä sosiaalisesti kestävä elämäntapa. Suojelualueiden määrää lisätään tavoitteena olla suurten kaupunkien johtava luonnonsuojelukaupunki.” Vihreä aloite, joka saatiin laajennettua ohjelmaan nykyiseen muotoonsa. Työ hiilineutraalin Tampereen puolesta jatkuu.

 • ”Rullalautailuolosuhteet laitetaan asianmukaiseen kuntoon. Matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia tuetaan.” Matalan kynnyksen osalta oma ja vihreiden aloite.  Tavoitteena nostaa ja ylläpitää mm. frisbeegolfin, lähiökaukaloiden ja muiden ilmaisten urheilumuotojen harrastusmahdollisuuksia.  Pienseuroista olen pärissyt Aamulehdessäkin näin.

 • ”Laaditaan Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki -tavoiteohjelma.” Oma ja vihreiden aloite.  Tampere on jo haluttu opiskelijakaupunki, mutta voimme tulla Suomen ja mahdollisesti koko Euroopan opiskelijaystävällisimmäksi hyvällä brändäämisellä ja yhteistyöllä opiskelijajärjestöjen kanssa.  Työnantajien tärkeimpiä tavoitteita on alueen osaava työvoima. Nostamalla opiskelijakaupungin imagoamme nostamme osaltamme alueen huippuosaamisen ja työvoiman tasoa.

Harmillisesti oma ja ryhmämme aloite musiikinharrastamisen parantamisesta ei päässyt ohjelmaan asti.  Kirjaus kuului jotakuinkin näin ”Laajan bändiharrastuksen edullisia ja ympäri vuorokauden saavutettavissa olevia harjoittelu- ja säilytysmahdollisuuksia parannetaan hyödyntämällä mahdollisia kaupungin omia tiloja ja tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa”.  Vihreä apulaispormestari Olli-Poika Parviainen lupasi ottaa asian erityisesti huomioon muussa toiminnassa.

Koko koalitio osallistui ohjelmatyön tekemiseen.  Kiitos kaikille vihreille ja muille aloitteista ja ohjelman työstämisestä. Yhteistyössä on voimaa.

Kannattaa vielä lukaista pormestariohjelma täältä.