Vihreän valtuustoryhmän luottamuspaikkajako

Posted on Posted in Blogi

Tänään tehtiin päätösesitys vihreän valtuustoryhmän luottamuspaikkajaosta.

Minulle on annettu suuri kunnia toimia alkavalla kaudella valtuustoryhmämme toisena varapuheenjohtajana.  Lisäksi minut valittiin kaupunginhallituksen varajäseneksi sekä kaupunginhallituksen liiketoimintajaostoon.  Olen otettu saamastani vastuusta ja tulen tekemään lujasti töitä ihmisläheisen ja paremman Tampereen puolesta.  Nöyrimmät kiitokset kaikille luottamuksesta!

Alla näet kaupungin organisaatiokaavion.  Kaikki paitsi konserninhallinnon elimet muodostuvat luottamushenkilöistä.  Luottamuspaikat jaettiin siten, että lautakuntiin ja kaupunginhallitukseen valitiin valtuutettuja ja varavaltuutettuja.  Lautakunnat toimivat tilaajina ja kaupungin johtokunnat tuottajina.  Johtokuntiin valittiin hakemusten perusteella vaaleissa ehdolla olleita.  Vihreät menettivät harmillisesti kaupunginhallituksesta, lautakunnista ja johtokunnista yhden varsinaisen edustajan paikan tälle kaudelle.  Yhden paikan menetys johtui valtuustoryhmämme yhden paikan menetyksestä syksyn vaaleissa.

Kuvan löydät isompana täältä

Tässä luottamuspaikat vielä lueteltuna.

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajisto: Olli-Poika Parviainen (pj), Anna-Kaisa Heinämäki (1. vpj), Jaakko Mustakallio (2. vpj)

Kaupunginhallitus: Irene Roivainen (2013-2014, vara 2015-2016), Jaakko Mustakallio (vara), Anna-Kaisa Heinämäki (vara 2013-2014, varsinainen 2015-2016)

Liiketoimintajaosto: Jaakko Mustakallio

Henkilöstöjaosto: Anna-Kaisa Heinämäki (vpj 2013-2014), Irene Roivainen (vpj 2015-2016)

Kaupunginvaltuusto puheenjohtajisto: Maija Kajan (vpj 2013-2014).  Satu Hassi (vpj) 2015-2016

Lasten- ja nuorten lautakunta: Vesa Eskola, Jama Jama (vara), Hanna-Kaisa Heilimo (vara)

Ikäihmisten palveluiden lautakunta: Petri Siuro (vpj), Olga Haapa-aho (vara), Vesa Eskola (vara)

Terveyttä ja toimitakykyä edistävien palveluiden lautakunta: Olga Haapa-Aho, Väinö Friman (vara), Amu Urhonen (vara)

Osaamis- ja elinkeinolautakunta: Amu Urhonen, Hanna Hakko (vara), Jama Jama (vara)

Sivistys- ja elämänlaatupalveluiden lautakunta: Hanna-Kaisa Heilimo, Emilia Olkanen (vara), Olga Haapa-aho (vara)

Yhdyskuntalautakunta: Juhana Suoniemi (vpj), Jaakko Stenhäll (vara), Hanna Hakko (vara)

Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto: Emilia Olkanen, Juhana Suoniemi (vara)

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto: Hanna Hakko, Jaakko Stenhäll (vara) 

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: Emilia Olkanen, Hanna Hakko (vara), Jaakko Stenhäll (vara)

Keskusvaalilautakunta: Pauli Brodulin

Tarkastuslautakunta: Aksu Piippo, Marja Tähtinen, Tuure Pitkänen (vara), Ulla-Maija Mäkeläinen (vara)

Lisäksi valittiin 44 henkilöä kaupungin eri johtokuntiin.  Onnea kaikille valinnoista!