Tampere3 hallituksen tehtävä korjausliike

Posted on Posted in Blogi

Tampere3 on jälleen kriisissä.

Aluksi asiaa vähemmän tunteville tiedoksi: Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillisen yliopisto ovat yhdistymässä vuoden 2019 alussa uudeksi säätiöyliopistoksi, joka tulee omistamaan myös Tampereen ammattikorkeakoulun. Eduskunta on hyväksynyt lait ja vanhat yliopistot lakkaavat olemasta tämän vuoden loppuun mennessä. Säätiön säännöt, eli säätiön ”perustuslaki” hyväksyttiin viime kesänä, kun säätiö perustettiin. Nyt väännetään tulevan säätiöyliopiston johtosäännöstä, eli siitä kuka käyttää valtaa yliopistossa ja miten.

Nykyisen kriisin voi summata siihen älyttömyyteen, että hanketta valmistelevan Tampereen korkeakoulusääätiön hallitus on esittänyt tulevan yliopiston johtosäännöksi patteristollisen ylhäältä johtamisen välineitä, joilla kavennettaisiin merkittävästi yliopistoyhteisön vaikutusmahdollisuuksia korkeakoulussa, vaikka perustuslaki turvaa yliopiston itsehallinnon. Näihin kuuluisi muun muassa yliopistoyhteisöä edustavan konsistorin koon rajoittaminen 18 jäseneen, konsistorin puheenjohtajuuden antaminen rehtoraatille (jota konsistorin pitäisi valvoa) sekä professorien, muun henkilöstön ja opiskelijoiden yhtä suuriin paikkamääriin perustuvan edustuksen, (niin sanotun tasakolmikannan) romuttaminen  merkittävimmissä hallintoelimissä. Näiden lisäksi esityksessä on muitakin ongelmia, joista kannattaa lukea täältä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Tamyn julkaisusta.

Erityisen surulliseksi tämän tekee se, että tämä skaba käytiin jo kerran keväällä 2017, kun Teknologiateollisuus ry yritti betonoida säätiön sääntöihin samoja ylhäältä johtamisen välineitä. Silloin saimme erävoiton, kun muun muassa Tampereen kaupunki yhtenä perustajista asettui vastustamaan näitä kirjauksia. Blogini noista vaiheista löydät täältä.  

Mikään organisaatiomuutos ei johda toivottuun lopputulokseen kiristämällä, uhkailemalla ja ylhäältäpäin sanelemalla, mikä näyttäisi olevan projektissa ministeriön ja Teknologiateollisuuden tapa. Nykypäivän todelliset muutokset tehdään arvojohtamisella ja innostamalla yhteisö työstämään sitä yhdessä. Tämä korostuu erityisesti vaativia asiantuntijatehtäviä tekevissä organisaatioissa. Yksikään uudistus ei onnistu kurkusta alas pakottamalla Näin toimimalla ainoastaan tuhotaan uuden korkeakoulun maine ja toimivan yhteistyön mahdollisuudet.

Nyt Tampereen kaupungin on yhtenä perustajana vaadittava parempaa ja puolustettava yliopistoyhteisön asemaa.