Tampere3 etenee parempaan suuntaan

Posted on Posted in Blogi

Eilen kaupunginhallituksen kokouksessa käsittelimme Tampere3 -säätiöyliopiston perustamisasiakirjoja.

Asiasta on noussut syystäkin huolestunutta keskustelua erityisesti yliopistodemokratian ja eri tieteenalojen koulutuksen tulevaisuuden puolesta.

Kuten Aamulehtikin kirjoitti, on tärkeää, että Tampereen tulevassa korkeakoulussa toteutuu yliopiston autonomia, joka taataan parhaiten vahvalla yliopistodemokratialla. Siksi on tärkeää, ettei tulevan säätiön säännöissä päätetä sellaisista asioista, joista kuuluisi päättää vasta tulevan korkeakoulun johtosäännöissä.

Asiaa käsiteltiin joulukuussa kaupunginvaltuustossa. Teimme silloin esityksen, että yliopiston ylimmän monijäsenisen hallintoelimen eli konsistorin puheenjohtajuudesta, jäsenten määrästä ja valinnasta määrättäisiin vasta johtosäännössä. Konsistorin tehtävänä on edistää opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan korkeaa laatua. Siksi olen iloinen, että johtosääntökirjaus on saanut lopulta riittävästi kannatusta ja asia on nyt kirjattu sääntöihin.

Toinen tärkeä asia on, että tuleva korkeakoulu on laajasti monialainen korkeakoulu. Nykyisessä säädekirjassa on mainittuna ainoastaan, että korkeakoulun toiminta perustuu ”muun muassa korkeatasoiseen lääketieteeseen, taloustieteeseen, tekniikkaan ja yhteiskuntatieteisiin sekä näistä johdettaviin uudenlaisiin tutkimuksen ja opetuksen yhdistelmiin.”

Koska tavoitteena on, että myös humanistiset tieteet, kasvatustieteet, arkkitehtuuri kuin taideaineet ja monet muut ovat tulevaisuudessa myös uuden korkeakoulun toiminnassa mukana, on tällainen listaus parempi jättää kokonaan tekemättä. Se turvaa parhaiten yliopiston itsehallinnon. Siksi tein ponsiesityksen, jolla kyseinen listaus poistettaisiin perustamisasiakirjasta. Tämän kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti.