Rasismi on ihmisoikeuksien selkeää rajoittamista

Posted on Posted in Blogi

Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 5.3.2018

Rasismista keskusteltaessa on tärkeää muistaa, ettei rasismi ole poliittinen mielipide, vaan halu rajoittaa muiden ihmisryhmien kansalaisvapauksia. Rasismi on määritelty tarkasti YK:n rotusyrjinnän vastaisessa sopimuksessa. Rotusyrjintä eli rasismi on ihmisoikeuksien rajoittamista rodun, ihonvärin, syntyperän tai etnisen taustan mukaan. Samassa YK:n sopimuksessa myös selkeästi sanotaan, että vähemmistöille voidaan räätälöidä palveluita, että hekin voivat yhtäläisesti nauttia ihmisoikeuksista ja perusvapauksista.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajisto väitti virheellisesti mielipidekirjoituksessaan (AL 24.2.), ettei rasismia ja rasistia järjestöjä olisi tarkasti määritelty laissa ja siten ei voitaisi puhua Tampereen kaupungin vuokratilojen kiellosta rasistisille järjestöille.

YK:n sopimuksen lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistun linjaa vielä tarkemmin. Linjausten mukaan esimerkiksi kansalaisvapauksiin kuuluva kokoontumisvapaus ei ulotu rasistiseen liikehdintään. Linjaus selkeästi kertoo, ettei kukaan saa käyttää omia kansalaisvapauksiaan toisten ihmisryhmien kansalaisvapauksien rajoittamiseen. Julkisella vallalla on velvollisuus toimia kv-sopimusten voimaansaattamiseksi. Siksi myös Suomen vastarintaliike on päätetty lakkauttaa käräjäoikeudessa. Itse toivoisin, että yksittäistapauksen sijaan Suomi tekisi selkeän lakimuutoksen, jolla kaikki rasistiset järjestöt kiellettäisiin ja lakkautettaisiin.

Rasistiset lietsontajärjestöt ovat myös laajempi kansainvälinen ilmiö, joiden jäljet yhä useammin johtavat itänaapuriimme Venäjälle. Esimerkiksi Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaisten tuore raportti todistaa, että Venäjä on palkannut paikallisia ihmisiä lietsomaan vihaa ihmisryhmien välille ja järjestämään mielenosoituksia eri osavaltioissa. Samankaltaisia piirteitä on nähtävissä kotimaisissakin rasistiryhmissä, joilla riittää resursseja järjestää kokopäiväisesti mielenosoituksia ympäri Suomen.

Maahanmuuttoa vastustavien ja rasististen järjestöjen intressissä on hämärtää ja laventaa rasismin käsitettä, jolla he pyrkivät valtavirtaistamaan maahanmuuttovastaista agendaansa. Tähän meidän ei pidä suostua, vaan meidän on toimittava linjakkaasti ja sanottava selkeästi ei rasismille. Niin kaupungin vuokratiloissa kuin muussakin yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Näistä syistä olen erityisen kiitollinen siitä hyvästä yhteistyöstä, joka kaupunginvaltuustossa nähtiin, kun kaikki puolueet olivat yksimielisesti mukana puolustamassa ihmisoikeuksia.

Jaakko Mustakallio (vihr)
Kaupunginvaltuutettu, Tampere