Vihreän valtuustoryhmän talousarviopuhe 2014

Posted on Posted in Blogi

Aamulehti uutisoi näyttävästi ryhmäpuheenvuoroni. Klikkaa uutiseen kuvasta.
Aamulehti uutisoi näyttävästi ryhmäpuheenvuoroni. Klikkaa uutiseen kuvasta.

Arvon puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaupunkilaiset

 Aluksi me vihreät haluamme kiittää budjettiprosessista valmistelussa mukana olleita lautakuntia, virkahenkilöitä sekä muita valtuustoryhmiä.  Prosessi oli laaja ja avoin. Kiitoksia tästä kaikille.  

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen, että tällä talousarviolla tehdään rohkeita ja tarvittavia ratkaisuja kuntalaisten parempien palveluiden ja kestävän ympäristön puolesta.  Kaupunkimme taloudellinen toimintaympäristö ei ole helppo nyt eikä lähitulevaisuudessa.  

Valtiovalta tekee nyt politiikkaa, jossa se varautuu matalan kasvun aikaan, missä suhdanteet eivät taitu vain vahvalla elvytyksellä.  Tampereella ja muualla Suomessa näkyy teknologia- ja elektroniikkateollisuuden ongelmat, paperiteollisuuden vahva kysynnän lasku ja maailman investointilama, joka vaikuttaa erityisesti konepaja- ja muuhun vientiteollisuuteemme. Lisäksi Pirkanmaan vientimaakunnassa tunnemme erityisesti eurokriisin ja Venäjän ongelmat teollisuudessa ja työpaikoissamme.

Toimintaympäristö siirtää vaikeita päätöksiä kuntien vastuulle. Valtionosuuksia leikataan, mutta samanaikaisesti valtio lisää kuntien velvollisuuksia esimerkiksi työllisyydenhoidossa. Pitkällä aikavälillä tämä voi johtaa siihen, että yhteiskunnan verotus voi siirtyä enemmän valtionverotuksesta kuntaveroihin. Toinen vaihtoehto on, että suuretkin kaupungit supistavat toimintojaan kohti valtion tilaaja-tuottaja mallia hoitaen pääsääntöisesti vain lakisääteisiä tehtäviä.  

Vihreä valtuustoryhmä näkee, etteivät kunnallisverojen kiristykset tänä vuonna olisi olleet paras ratkaisu talouden haasteiden korjaamiseen – heti edellisvuoden korotusten perään.  Kiinteistöveroja ryhmämme taas olisi ollut valmis maltillisesti korottamaan, nyt kun valtiokin nosti kiinteistöveron ala- ja ylärajoja ylöspäin.  

Vihreät jakavat huolen kaupungin yhteistoimintaneuvottelujen vaikutuksista kaupungin henkilöstöön.  Vihreät toivovat, että neuvotteluissa löydetään eläkejärjestelyillä, vapaaehtoisilla vapailla ja työnkuvia muokkaamalla riittävästi säästöjä.  Lomautus on kuitenkin syytä pitää viimeisenä vaihtoehtona esillä, eikä sitä pidä kategorisesti tyrmätä.  

Kaupungin toimien on keskityttävä nyt läpileikkaavasti kahteen pääalueeseen: Työn rakennemuutokseen sekä kaupungin parempaan tulevaisuussuunnitteluun eli ennaltaehkäisyyn.  Työn rakennemuutoksessa meidän on tuettava ihmisten nopeampaa uudelleen kouluttamista ja työllistymistä. Kaupungissa on liki 19 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä on paljon aloilla, joissa ei ole enää töitä tarjolla, mutta samalla meillä on työvoimapula toisilla aloilla.  Ihmisiä on tuettava siirtymisissään alalta toiselle ja ensi vuonna vihreät tekevät parhaansa kestävän ja ihmillisen työllisyydenhoidon edistämiseksi. Tämän vuoden työllisyyspaketti on hyvä alku muttei se riitä.

Toinen päähuomio on toiminnan tulevaisuussuunnittelu. Paremmalla tulevaisuussuunnittelulla ennaltaehkäisemme tulevia kustannuksia. Me emme saa uhrata hyvää tulevaisuussuunnittelua kun käyttötalous joutuu tiukille.  Hyvää tulevaisuussuunnittelua ovat myös kipeät kysymykset.  Vihreiden mielestä meidän on valmistauduttava tekemään päätöksiä siitä, mitä palveluita ihmisille tarjotaan lähipalveluina ja mitä palveluita keskitetään suurempiin yksiköihin hyvien joukkoliikenneväylien varteen.  

Hyvät tamperelaiset, kaupunkimme katsoo eteenpäin, mutta kasvaminen maksaa rahaa

Kun maamme talous kokee haasteita, muuttavat ihmiset työn ja työnhaun perässä suuriin kasvukeskuksiin.  Tänä vuonna Tampere saa yli 2700 uutta asukasta ja jatkaa erittäin vahvaa kasvuaan. Uusien palveluiden ja infrastruktuurin rakentamisen kustannukset ylittävät niistä saatavat verotulot.

Tampere kasvaa liki 30 000 asukkaalla seuraavan 10 vuoden aikana. Siksi on taloudellisesti tärkeää, miten  Tampere järjestää kasvan kaupungin palveluita ja infrastruktuuria.  Kuten tiedämme, on kasvu edullisempaa keskittää nykyisen infrastruktuurin ja palveluiden ympärille. Tammelaan yhden asukkaan asuttaminen täydennysrakentamalla on parhaimmillaan jopa 10 kertaa edullisempaa kuin Vuorekseen.  Myös ihmiset hakeutuvat palveluiden ja hyvien yhteyksien lähelle.  Tänä vuonna Tampereella ja ympäryskunnissa on jäänyt omakotitalotontteja ilman ottajia.

Tampereen keskusta on koko maakunnan sykkivä sydän.  On äärimmäisen tärkeää rakentaa kaupunkimme keskustaa ihmisten viihtyvyyttä ajatellen.  Meidän tulee panostaa erityisesti Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaamme, jolla luodaan käyttäjäystävällisempää kaupunkia meille kaikille. Tampereen raitiotie, jonka rakentamisen periaatepäätös tehtiin jo kuluvana vuonna, tulee parantamaan joukkoliikennettä koko kaupungin alueella bussien vapautuessa runkoreiteiltä. Vähäpäästöisempi ja edullissemmin operoitava raitiotie palvelee tamperelaisia useita vuosikymmeniä.  Tästä me vihreät olemme erityisen iloisia.

Kiitämme myös Tammelan kehittämishankkeista, joissa varsin järkevin kustannuksin saadaan kehitettyä myös jalkapallolle sen arvoista areenaa.  Kiitämme myös esittämästämme Kalevan maauimalasta, joka toteutetaan nyt ekologisesti ja joka useiden tutkimusten mukaan tavoittaa matalan kynnyksen kuntoliikuntapaikkana tuhansia kaupunkilaisia.  

Nykyinen investointiohjelmamme on mittava, muttei sitä tule sekoittaa käyttötalouteen. Luku jota meidän tulee seurata investoinneissa on niiden omarahoitusosuus ja asukaskohtainen lainamäärä, jolla investointeja osin rahoitetaan.  

Vertailtuna muihin maamme suuriin kaupunkeihin Tampereella on varaa investoida kasvuun. Ensi vuodelle velan keskikastissa olevien Helsingin kaupungin velka on 3200 euroa per asukas ja Turun kaupungin velka on 3400 euroa per asukas. Tampereella ensivuoden velka per asukas on vain 1700 euroa per asukas.  Vaikka investointiohjelmamme on kattava, sen lakipiste taittuu jo vuonna 2018 noin 3500 euroon per asukas, eli samaan tasoon kuin Turulla on tällä hetkellä.  

Ei ole siis mitään tarvetta väärin perustein lietsoa pelkoa investointiohjelmastamme.  Ensi vuoden aikana päätettävä investointikatto tuo pitkän tähtäimen tulevaisuussuunnittelua lisää kaupunkimme investointeihin.  Meillä ei ole varaa olla investoimatta kestävään kaupunkirakenteeseen.

Hyvät kaupunkilaiset, Tampere huolehtii asukkaistaan

 

Vihreät näkevät, että tässä talousarviossa on monta hyvää asiaa, joilla parannetaan kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänlaatua.  

Vihreät haluavat kiittää erillisohjelmista hyvin tehtyä köyhyysohjelmaa, jonka toimenpiteillä pienituloisinta väestönosaa saadaan tuettua aktiivisemman elämän pariin.  Köyhyysohjelman suhteen on kuitenkin tärkeää tunnistaa, ettei se puutu lapsiköyhyyteen, jonka näkyväksi saaminen olisi myös välttämätöntä lasten hyvinvoinnin kannalta.  

Me kiitämme myös Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki -ohjelmasta, jolla parannetaan kaupunkimme houkuttelevuutta parhaana opiskelukaupunkina ja opiskelijoiden elämänlaadun parantajana. Tämä vaikuttaa suoraan aluetaloutemme työntekijöiden osaamispohjaan ja yritysten kilpailukykyyn.

Tampere myös ylläpitää lähipalveluita ja parantaa vahvasti useiden rakennustensa kuntoa tässä talousarviossa.  Päätökset muun muassa Vehmaisten koulukeskuskuksen ja usean muun koulu- ja päiväkotikohteen sisäilma- ja peruskorjausrakentamisen aloittamisesta osoittavat, että tilojen kuntoon suhtaudutaan tosissaan.  Me rakennamme tai peruskorjaamme pelkästään ensi vuonna 14 koulu- tai päiväkotikohdetta.  

Tampere huolehtii liikkumisesta rakentamalla laajan palloiluhallikokonaisuuden Tesomalle, peruskorjaa Kalevan uintikeskusta sekä tekee useita pienempiä parannuksia.  Olemme huomioineet myös pyöräilijät. Pyörällä liikkuminen on terveellinen elämäntapa, jolla on useita terveydellisiä ja kaupunkiympäristöllisiä hyötyjä. Vihreät ovat iloisia, että Hollannista vierailleiden polkupyörälähettiläiden vinkkien innoittamana Tampere tulee myös suunnittelemaan kaupunkiimme erityisen laadukkaan pyöräilyväylän toimimaan esimerkkinä muulle pyöräilyinfralle.

Vihreät ovat kuitenkin huolissaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon tilanteesta.  Tällä hetkellä kaupunkimme kokee haasteita pitää kiinni kaikista lakisääteisistä terveydenhuollon palveluista ja annetuissa budjeteissa ei tahdota pysyä.  Ongelmia syntyy paljon myös Tampereen omasta toiminnasta huolimatta, joihin Tampere joutuu vastaamaan usein reaktiivisesti.  Tilanne terveydenhuollossa on vakava ja uhkaa johtaa julkisten palveluiden rapautumiseen ja siten sen legitimiteetin murenemiseen.  Vihreät ovat tyytyväisiä siitä, että tässä talousarviossa teimme 10 miljoonan euron lisäyksen sosiaali- ja terveyspalveluihin  verrattuna lautakuntien esityksiin.  

Kokonaisratkaisun saamiseksi joudumme valitettavasti odottamaan valtionhallinnon ratkaisuja terveydenhuollon monikanavarahoituksen aiheuttamaan osaoptimointiin.  On kaupunkilaisten kannalta väärin, ettei esimerkiksi omalääkäriaikoja ole enää saatavissa tämän vuoden puolella kaupunkimme palvelupisteillä.  Tämä voi johtaa yksityisten palveluiden kysynnän kasvuun ja rapauttaa entisestään julkista perusterveydenhuoltoamme.

Siksi on erityisen tärkeää vaalia sosiaali- ja terveyspalveluiden ennaltaehkäiseviä palveluita, joilla ehkäistään inhimillisiä tragedioita ja pidetään kustannuksia osiltaan kurissa. Hyvänä esimerkkinä on lapsiperheiden sosiaalipalveluita tarjoava päiväperho ja sen vaikutukset lasten huostaanottotoimintaan.

Hyvät kuulijat,

Vihreiden mielestä tämä budjetti on haasteista huolimatta olosuhteisiin nähden hyvä budjetti, jossa huomioidaan nykytilanne, mutta katsotaan myös rohkeasti eteenpäin.  Meidän on vaikutettava valtionhallintoon suurten kysymysten ratkaisemiseksi, mutta oltava itse valmiita tekemään kipeitä päätöksiä talouden tasapainon saavuttamiseksi.  Onneksi meillä on hyvä pormestariohjelma, vankka talous ja vahva yhteistyö, joiden avulla voimme ponnistaa eteenpäin.