Rohkeutta on huolehtia heikompiosaisista, kun omat voimat eivät ole suurimmillaan

Posted on Posted in Blogi

Arvon puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaupunkilaiset Vuosi 2016 tulee olemaan hyvin poikkeuksellinen vuosi Tampereen kaupungissa. Se ei ole poikkeuksellinen huonon taloustilanteen takia, koska jo liki 10 vuotta maamme talous on ollut alavireinen. Kansantalous ei ole noussut vuoden 2008 tasolle – eikä nouse todennäköisesti ensi vuonnakaan. Vuosi ei ole poikkeuksellinen korkean työttömyydenkään osalta. Kovista ponnisteluista huolimatta työttömyys on kasvanut viime kuntavaaleista 5 prosenttiyksikköä Tampereella ja muissa kasvukeskuksissa. Ensi vuosi ei ole poikkeuksellinen vaikean toimintaympäristön takia, vaan […]

Vihreän valtuustoryhmän talousarviopuhe 2014

Posted on Posted in Blogi

Arvon puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaupunkilaiset  Aluksi me vihreät haluamme kiittää budjettiprosessista valmistelussa mukana olleita lautakuntia, virkahenkilöitä sekä muita valtuustoryhmiä.  Prosessi oli laaja ja avoin. Kiitoksia tästä kaikille.   Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen, että tällä talousarviolla tehdään rohkeita ja tarvittavia ratkaisuja kuntalaisten parempien palveluiden ja kestävän ympäristön puolesta.  Kaupunkimme taloudellinen toimintaympäristö ei ole helppo nyt eikä lähitulevaisuudessa.   Valtiovalta tekee nyt politiikkaa, jossa se varautuu matalan kasvun aikaan, missä suhdanteet eivät taitu vain vahvalla elvytyksellä. […]

Vastine ”opposition” varjotalousarvioon

Posted on Posted in Blogi

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Ymmärsin nyt teidän puheistanne, että teidän esityksessänne talous on 40 miljoonaa alijäämäinen?  Ilmeisesti teillä ei ole kokonaislaskelmaa olemassakaan, kun sitä ette ole voineet toimittaa.  Te puhutte, että dynaamisilla vaikutuksilla kurotte esittämänne alijäämän umpeen.   Esityksenne dynaamiset vaikutukset sisältävät asemakaavoituksen määrän nostamista, elinkeinojen edistämistä, yritystonttien määrän kasvattamista, omakotitonttien lisäämistä, hallinnon karsimista ja rahankäytön läpinäkyvyyttä.  Näitä asioita edistetään ja tehdään jo koko ajan.  Teidän esityksessänne myös tuloveroa ja kiinteistöveroa ei tule korottaa?  Te […]