Vastine ”opposition” varjotalousarvioon

Posted on Posted in Blogi

Jaakko Mustakallio 13x18

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Ymmärsin nyt teidän puheistanne, että teidän esityksessänne talous on 40 miljoonaa alijäämäinen?  Ilmeisesti teillä ei ole kokonaislaskelmaa olemassakaan, kun sitä ette ole voineet toimittaa.  Te puhutte, että dynaamisilla vaikutuksilla kurotte esittämänne alijäämän umpeen.  

Esityksenne dynaamiset vaikutukset sisältävät asemakaavoituksen määrän nostamista, elinkeinojen edistämistä, yritystonttien määrän kasvattamista, omakotitonttien lisäämistä, hallinnon karsimista ja rahankäytön läpinäkyvyyttä.  Näitä asioita edistetään ja tehdään jo koko ajan. 

Teidän esityksessänne myös tuloveroa ja kiinteistöveroa ei tule korottaa?  Te teette huikean alijäämäisen budjetin ja esitätte keinoja, joilla tuohon talouden tasapainoon ei päästä.  Tämän päälle te haukutte pormestarin budjettipohjaa velkahakuiseksi. 

Tämän lisäksi te ette huomioi lainkaan tässä esityksessä, kuinka valtion rakennepaketti tuo käyttötalouteen valtavan lisäsäästötarpeen.  Huomioitteko te ollenkaan nämä tulevien vuosien 160 miljoonan euron lisävakauttamistarpeet?

Tämän lisäksi minusta tuntuu, että te nyt sekoitatte tahattomasti tai tahallisesti investointitalouden ja käyttötalouden keskenään.  Tästä valtuutettu Aleksovski sanoi jo hyvin.  Eihän näitä rahoja voida käyttää käyttötalouden puolelle esimerkiksi palkkojen maksuun.  Pikavippi vie nopesati turmioon, mutta asunnon ostoon velka on järkevä työkalu.  Te sanotte kuitenkin koko ajan, että investoinneista luopumalla voitaisiin välttää veronkorotukset.  Miten minä tämän näen, te haluaisitte saattaa kaupungin sadat rakennusmiehet ilman työtä.  Tässä talousarvioesityksessä sisällä oleva elvyttävä, keynesiläinen suhdannepolitiikka auttaa eniten juuri pienituloisimpia työtätekeviä.  Haluatteko te siis sellaista politiikkaa, missä kukin pärjäisi omillaan ja vain vahvimman oikeudella on väliä?