Valtuustoaloite: Jalkautuva talousohjaus ehkäisemään ylivelkaantumista

Posted on Posted in Blogi

Espoon kaupungissa on vuodesta 2014 saakka ollut käynnissä jalkautuvan talousohjauksen hanke. Jalkautuva talousohjaus on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää talousneuvontaa ylivelkaantumisvaarassa oleville kaupunkilaisille. Jalkautuvassa talousohjauksessa työntekijät nimensä mukaisesti jalkautuvat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin: Kirjastoihin, päihdeklinikoille, leipäjonoihin ja asukastaloihin. Tavoitteena on mahdollistaa oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki velkaantumisen eri vaiheissa oleville, ennen kuin ihminen joutuu syvään velkakierteeseen ja tulee talous- ja velkaneuvonnan asiakkaaksi.

Jalkautuva talousohjaus eroaa velkaneuvonnasta siten, että moni tarvitsee henkilökohtaista matalan kynnyksen ohjausta ennen kuin ovat valmiita velkajärjestelyyn liittyvien papereiden täyttämiseen. Espoossa miltei joka neljäs jättää saapumatta velkaneuvonnan sovittuihin tapaamisiin. Myös nuorten velkaantumisen ennaltaehkäisy on tärkeä tavoite.

Hankkeen väliraportissa sanotaankin, että tarve talousohjaukselle on valtava, ja hanketyöntekijät ovat jatkuvasti kamppailleet suurten asiakasmäärien kanssa. Toisaalta juuri käytännön asiakastyön kautta on opittu hahmottamaan realistiset ratkaisuvaihtoehdot erilaisiin talousvaikeuksiin ja tunnistamaan yhtäläisyyksiä yksilöllisissä tilanteissa.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Tampereen kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja neuvotteluihin Jalkautuvan talousohjauksen toimintatavan tuomiseksi Tampereelle.

Jaakko Mustakallio