Työttömyyden parantaminen vaatii myös parempia tilastoja

Posted on Posted in Blogi

Tampereen työttömyystilanne on vihdoin hieman parantunut, vaikka työttömyysprosenttimme 14,2% on edelleenkin suurista kaupungeista korkein.

Hyvä asia on, että nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat vähentyneet. Silti työmarkkinatilanteen paraneminen on kohdistunut etupäässä helpommin työllistyviin työnhakijoihin ja erittäin pitkäaikaisten työttömien määrä on edelleen kasvussa.

Työllisyyden paraneminen tuo lisää veroeuroja kaupungin kassaan ja jokainen ponnistus työttömyyden parantamiseksi tulee luultavimmin maksamaan itsensä takaisin.

Siksi on hienoa, että Tampere on mukana pilotoimassa työllisyyspalvelujen pilottia vuoden 2018 loppuun saakka, jossa kaikki työllisyyspalvelut on saatavilla yhdeltä luukulta. Työtä palveluiden yhteensovittamisessa  TE-keskusten, kaupungin työllisyyspalveluiden ja Kelan välillä on paljon.

Tässä muutama esimerkki tilastoinnin osalta:

  • Yksi syy työttömyyden parantumiseen on, että meillä on ollut työssä käyviä ihmisiä tilastoissa työttöminä. Vasta nyt on selvinnyt, kun on aloitettu työttömien haastattelut kolmen kuukauden välein, että on osa työttömiksi luulluista on ollutkin töissä jo pidemmän aikaa.
  • Tällä hetkellä kaupunki ei saa TE-toimistojen, omien työllisyyspalveluidensa ja KELAn työttömyysetuuksien osalta yhdistettyä tilastotietoja, jolloin ajantasaista kuvaa työttömien määristä on lähes mahdotonta muodostaa. Emme esimerkiksi tarkalleen tiedä, kuinka paljon työttömyysprosentin parantuminen johtuu ihmisten siirtymisestä eläkkeelle.
  • Lisäksi, jos työtön työnhakija ei jostain syystä uusi aktiivista työnhakuaan 3 kuukauden välein, hän tippuu automaattisesti pois työttömyystilastoista. Nämä henkilöt lisäävät taas kaupunkien toimeentulotukijonoja ja ovat vailla työtä, vaikka eivät työttöminä tilastoista löydykään.

Työllisyyspalveluiden keskittäminen kaupungille virtaviivaistaa työllisyyspalveluita. Lisäksi kaupunki on paras verkostojohtaja edistämään alueensa yritysten ja järjestöjen työllistämistoimia. Esimerkiksi paras tapa auttaa  pitkäaikaistyöttömiä on yhdistää sosiaali- ja terveyspalveluita tukemaan työllistymistä.

Toivon, että hallitus ottaa kaupunkien vaatimukset tosissaan ja Tampereen työllisyyspilotin kaltainen malli saadaan leivottua kaupunkien tehtäviin maakuntauudistuksessa.