Valtuutettujen tiedonsaantioikeus paranee

Posted on Posted in Blogi

(Puheeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.10.)

Osakeyhtiöt ovat nykymaailmassa sopivissa tilanteissa oiva tapa organisoida toimintayksiköitä. Toiminnan taloudellisuutta ja toimintaa on helppo vertailla. In-house osakeyhtiömallilla voi Tilakeskus Oy myös soteuudistuksen jälkeen palvella maakunnallista toimijaa, toisin kuin liikelaitosmallilla voitaisiin.

Kuitenkin 100% julkisen vallan omistaman osakeyhtiön osalta on tärkeää, miten julkisluontoista tehtävää voidaan osakeyhtiömallissa edistää.  Erittäin tärkeä huomio on tavoite toiminnan avoimuudesta. On varmistettava, että julkisesti omistetut yhtiöt noudattavat avoimuuden periaatetta ja että me päättäjät saamme tietoa yhtiöiden toiminnasta helposti oman päätöksentekomme tueksi.

Me Vihreiden mielestä avoimuuden itseisarvo on tärkeä asia.

Teimme syyskuussa 2015 valtuustoaloitteen valtuutettujen tiedonsaantioikeudesta kaupungin osakeyhtiöihin. Tuolloin saamaamme vastaukseen emme voineet olla tyytyväisiä, joten teimme ponnen, jolla konserniohjeen uudistuksessa valmisteltaisiin tiedon vaihdon avoimuuden malli. Ponsi hyväksyttiin valtuustossa selvin luvuin.

Kuten muistamme, konserniohje hyväksyttiin tänä kesänä. Siinä linjattiin, että valtuutetut voivat saada vain niitä tietoja osakeyhtiöistämme, joita kaupungin omistajaohjausyksiköllä on jo hallussaan. Kuten kuitenkin tänään jo kuulimme, että kaupungin omistajaohjausyksiköllä ei ole edes yhtiöidensä yhtiöjärjestyksiä, saati muita yhtiöiden tekemiä suunnitelmia käytössään, vaan tiedot ovat yhtiöissä.

Siksi on tärkeää, että nyt konserniohje tuodaan meille ryhmien neuvottelujen mukaisesti valtuustoon siten, että me valtuutetut voimme pyytää omistajaohjausyksikköä tekemään selvityksiä kaupungin yhtiöiltä.

Näin saamme valtuutettujen tiedonsaannin tasoa parannettua huomattavasti ja poliittisten linjausten tekemiseksi me poliitikot saamme kaikki tarvittavat tiedot.