Tampere tukemaan lisää aurinkovoimaa!

Posted on Posted in Blogi
aurinkosähkö
Aurinkopaneeleita omakotitalon katolla. Noin 30-50 neliön verran paneeleita riittää tuottamaan talon sähköenergian.

Puheeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.2.2015 koskien jättämääni valtuustoaloitetta aurinkovoiman lisäämiseksi. 

Sain viikonloppuna kuulla matkallani Kaakkois-Suomessa, että Mikkelissä sijaitsee maailman parhaimpia aurinkopaneeleja ja aurinkokeräimiä valmistava Savo Solar Oy.  Heidän paneeliensa korkea tuotantoteho on luonut Savo Solarille kysyntää kaikkialla maailmassa ja he myyvätkin paneeleitaan melkein kaikkiin potentiaalisiin maihin. Siis melkein. He eivät myy paneeleita tällä hetkellä Suomeen juuri lainkaan.

Samaan aikaan meillä on yhä enemmän Suomessa hyviä kokemuksia aurinkoenergiasta.  Oulun Energia Oy:n teettämässä pilottitutkimuksessa osoitettiin, että jopa Oulun korkeudella on saa tuotettua saman verran aurinkosähköä kuin Pohjois-Saksassa. Myös talvella sähköntuotanto onnistui hyvin. Aurinkopaneelien hinnat ovat myös tippuneet 70 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.

Näistä syistä on erittäin tärkeää, että kaikki byrokratian esteet ja ennakkoluulot saadaan pois uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkopaneelien tieltä – kaupunkikuvallisia vaatimuksia kunnioittaen.

Näin voidaan toimia helposti asettamalla esimerkiksi omakotitaloissa aurinkopaneeliasennukset täysin katon suuntaisesti.  Näin perinteisen kattotiilen suuntaisesti katto peittyisikin aurinkopaneeleista.  Jo tavallinen omakotitalo pystyy tuottamaan oman sähköenergiansa noin 30-50 neliömetrin kokoisella aurinkopaneeliasennuksella. Kuitenkin tällä hetkellä tällaisen asentamiseen tarvitaan Tampereella erillistä toimenpidelupaa, joka aiheuttaa kustannuksia ja on jäykistävää byrokratiaa.  Myös jokainen meistä tietää Hämeenpuistossa sijaitsevan fiksun taloyhtiön, joka rakennutti ison aurinkovoimalan katolleen. Siellä jököttää 120 neliötä paneeleita, joka tuottaa energiaa asukkaidensa käyttöön seuraavat 30 vuotta.  

Tämän jättämäni valtuustoaloitteen vastaus on perusteellinen ja hyvin laadittu.  Kiitos valmistelijoille siitä. Haluamme kuitenkin päivittää nykyisiä rakennustapaohjeita aurinkovoimaloiden osalta vastaamaan paremmin nykypäivän mitoituksia. Näin esitän aloitteen palauttamista valmisteluun ja ympäristö- ja rakennusjaoston päätettäväksi. 

Palautusesitykseni hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kuva: Soleras