Kestävän kasvun luomiseen eivät kauniit puheet riitä

Posted on Posted in Blogi

 VillejaJaakko

Eduskuntavaalit lähestyvät ja pian tehdään päätöksiä Suomen talouden suunnasta. Varmistaaksemme, että suunta on nousujohteinen, on elintärkeää tehdä työtä ja yrittämistä tukevaa veropolitiikkaa, sekä pidättäytyä julkisten palveluiden leikkauksista. Nyt jos koskaan on aika tehdä rohkeita veropoliittisia päätöksiä.

Veropolitiikalla on kaksi tarkoitusta: rahoittaa julkiset palvelut sekä ohjata ihmisten ja yritysten toimintaa haluttuun suuntaan.  Palveluista vihreät eivät suostu tinkimään, mutta rakenneuudistuksia on silti tehtävä. Leikkausten sijaan ihmisiä ja yrityksiä on kannustettava uusin tavoin luomaan taloudellista kasvua, jolloin ekonomistien mukaan voimme välttyä matokuureilta. Vihreät esittävätkin, että verotuksen painopistettä siirretään työn ja yrittämisen verotuksesta ympäristölle haitallisen toiminnan, varallisuuden ja kulutuksen verottamiseen.

Vihreät esittävät, että ansiotulot määrätään verovapaaksi 560 euroon asti kuukaudessa. Silloin ansiotuloverotus kevenee aina 2200 euron kuukausituloihin saakka. Näin lisätään pienituloisten työnteon kannustimia ja poistetaan kannustinloukkuja. Pienituloisille palkansaajille jäisi parhaimmillaan jopa 700 euroa enemmän käteen vuodessa, jolloin saadaan useampi ihminen tarjoamaan itseään työmarkkinoille. Jos saamme esimerkiksi kymmenen työtöntä hakemaan työtä, he luovat myös uutta työtä. Koska kun tulee uusia työntekijöitä, tarvitaan myös palkanlaskijoita ja pomoja näille uusille työntekijöille. Kokonaisverotus ei nouse muilla, koska veroja maksavia työntekijöitä tulisi lisää ja toisaalta vihreät karsisi ympäristölle haitallisia verotukia.Ekonomistit, kuten VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen, ovat jo pitkään peräänkuuluttaneet työn tarjontaa lisääviä toimenpiteitä, jollainen muun muassa vihreiden mallin verovapaus on.  

Vihreät haluavat verovapauden myös pienille eläkkeille ja sosiaalietuuksille aina 560 euroon asti kuukaudessa.  Näin pienituloisten eläkeläisten ja sosiaalietuuksien saajien ansiotuloiksi katsottavat tulot nousevat ja rahaa riittää elämiseen satoja euroja vuodessa enemmän. Vihreiden veromalli ei kuitenkaan vaikuta kokonaisveroasteeseen.

Joukkorahoitetaan Suomi uuteen kasvuun!

Suomalaisten varallisuus ja pääoma makaavat tällä hetkellä matalatuottoisissa kohteissa, mikä heikentää talouden kasvukykyä. Vihreät haluavat tarjota vahvan porkkanan ihmisille sjoittaa pientäkin varallisuutta ja esitämme pääomatuloille verovapautta 2000 euroon asti vuodessa. Tämä koskisi noin 50 prosenttia Suomen 1,3 miljoonasta pääomatuloja saavista kansalaisista. Näin kannustetaan tavalliset ihmiset osallistumaan uuden kasvun joukkorahoittamiseen. Pääomatuloverotuksen progressiivisyydestä pidetään huolta, kun yli 30.000 euron pääomatuloja verotettaisiin 35 prosentilla nykyisen 33 prosentin sijaan.

Vihreät haluavat tukea pienyritysten kasvua haluamme nostaa yritysten ALV-maksamisen alarajan 8 500 eurosta 30 000 euroon, mikä lisää merkittävästi pienyritysten liikkumavaraa. Suuryityksien panostuksia korkeaan osaamiseen ja jalostusasteen nostamiseen tutkimus-ja kehitystoiminnan kautta on tuettava. Vihreät haluavat karsia ympäristölle haitallisia verotukia. Nyt öljyn hinnan ollessa alhaalla olisi historiallinen tilaisuus päästä eroon fossiilitalouden tuista ja ohjata rahoitusta kotimaisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin. Siitä tulisi Suomeen työpaikkoja ja vientiä.

Vihreät sanovat ei oikeiston leikkaajille ja vasemmiston pysähtyneisyydelle. Kasvua ja työtä lisäävillä rohkeilla teoilla vihreät kääntävät Suomen talouden suunnan.

Jaakko Mustakallio
Vihreiden talousryhmän puheenjohtaja, ekonomi

Ville Niinistö
Vihreiden puheenjohtaja

WP_20150217_11_20_11_Pro
Kirjoituksemme julkaistiin 17.2.2015 Aamulehdessä