Tampere kestävän talouden keskittymäksi!

Posted on Posted in Blogi

Tämä blogikirjoitus on osa vuoropuhelua Tampereen yritysten tulevaisuudesta, jota käymme Jaakko Stenhällin ja toivottavasti myös muiden tamperelaisten vihreiden kanssa.

Tampere tarvitsee lisää työpaikkoja ja yrityksiä kasvattamaan taloutemme hartioita.  Jokainen yksittäinen yritys ja työpaikka on askel laskea liki 13 prosentin työttömyysastettamme.  Nykytilanteessa Tampereen veronmaksajien vähentyessä ja sosiaalipalveluiden käyttäjien kasvaessa kohdistuu painetta verojen nostoon tai toimintojen karsimiseen.   Mieluisampana vaihtoehtona on lisätä työpaikkoja.

Tampereen tulee tukea yrittäjyyttä yleisesti muun muassa kannustamalla ihmisiä miltä tahansa alalta  ja koulutustaustalta yrittäjyyteen.  Olemassa oleville yrityksille on tärkeää taata laadukkaan työvoiman saatavuus sekä edistää helppoa liikkuvuutta ja raideintegraatiota muun muassa pääkaupunkiseudun kanssa.  Tämän lisäksi tulee mahdollistaa laadukkaita kasvualustoja tulevaisuuden uusille yrityksille ja aloille.

Tehdään kestävästä taloudesta Tampereen tulevaisuuden businestä!

Ilmaston lämpenemisen ongelmat tarvitsevat ratkaisuja maailmanlaajuisesti.  Myös läntisen maailman väestön ikäjakauma aiheuttaa harmaita hiuksia useille valtioille sekä monien yhteiskunnallisten palveluiden, kuten terveys- ja koulutuspalveluiden laadukas kehittäminen on yhä tärkeämpää.

Tampereen tulisi lisätä panoksia kestävän talouden ja vihreän teknologian ratkaisuihin ja luoda itseään ruokkiva monisäikeinen kasvualusta yrityksille toimia.  Alan yritykset houkuttelevat lisää yrityksiä Tampereelle ja alan kasvu saa nykyiset yritykset pohtimaan toimialojensa laajentamista.

Ensimmäinen askel otettaisiin kun Tampere yhdistäisi ja kehittäisi jo nykyisiä yhteistyön säikeitä Tamperelaisten korkeakoulujen, yrityshautomo Uuden Tehtaan sekä korkean teknologian, kestävän talouden sekä muiden asiasta kiinnostuneiden yritysten välillä.  Tämä olisi ensimmäinen vaihe kohti Tampereen kestävän talouden yrityskeskittymää.  Työllisyysvaikutuksiltaan muun muassa Britanniassa yhteiskunnallinen yrittäjyys työllistää jo noin 800 000 ihmistä.  Myös Euroopan komissio näkee kestävässä taloudessa tulevaisuuden kasvun (Taloussanomat ja Euroopan komissio).

Rakenteelliset muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä, vaan niissä voi vierähtää vuosia.  Tarvitsemme vain asian ympärille riittävästi poliittista tahtoa ja pöhinää, niin tulevaisuuden rakentaminen voidaan aloittaa jo tänään.

Katso myös Jaakko Stenhällin blogaus Tampereen yritysten tulevaisuudesta