Suuret kaupungit hakevat itsehallintoalueilla erityisasemaa

Posted on Posted in Blogi

Ja muita kaupunginhallituksen asioita 11.1.2016. 

Vuoden ensimmäinen kaupunginhallituksen kokous pidettiin tänään ja asialistalla käsiteltiin suurimpana asiana Tampereen kaupungin lausuntoa tuleviin itsehallintoalueisiin. Lausuntoluonnosta on valmisteltu yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa. Espoon lausuntoluonnos uutisoitiin Kuntalehdessä otsikolla Espoo esittää suurille kaupungeille erityisasemaa. Samaa linjaa oli myös Tampereen lausunto, josta tarkemmin alla.

Tampereen kaupungin lausunnossa painotetaan sitä, kuinka erilaisia itsehallintoalueet tulevat olemaan niin väestöpohjaltaan, kuin elinkeino- ja yhdyskuntarakenteeltaan. Lausunnossa mainitaankin, kuinka ”Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys Suomen kilpailukyvylle on keskeinen. Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen suhteellinen merkitys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana, ja tulee kasvamaan edelleen kaupungistumisen ja sitä tukevan talouden rakennemuutoksen seurauksena. Suomen suurimmat kaupungit ovat väestömäärältään suurempia kuin valtaosa kaavailluista itsehallintoalueista. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on asukasluvultaan suurempi kuin 12 maakuntaa.” Tämä rakennemuutos- ja talousveturi -näkökulman unohtuminen on myös minua huolettanut 15 itsehallintoalueen julkistamisesta lähtien. Lausunnon hyväksyy vielä kaupunginvaltuusto kokouksessaan.

Tampereen kaupunki ehdottaakin omassa lausunnossaan, että yksi ratkaisumalli on se, että valittu joukko suuria kaupunkiseutuja saisi erityisaseman itsehallintoalueita muodostettaessa. Näille kaupunkiseuduille voitaisiin antaa alueellisesti eriytettyä lainsäädäntöä. Keskustelussa pohdittiin, mitä lainsäädäntöä tämä voisi olla, ja erityisesti elinvoimaisuuteen liittyviä rakenteita työllisyyspalveluista maankäyttöön voitaisiin suurilla kaupunkiseuduilla haluta omaan valtaan. Myös muita itsehallintoalueyksiköille asetettavista tehtävistä voisi kaupunkiseudut ottaa tarvittaessa huomaansa, mutta tämä tuskin Sipilän hallitukselle käy.

Muita kaupunginhallituksen asioita oli Pispalan kaavoituksen varmistaminen siten, että alueen suojelu ja omaleimaisuus turvataan. Loput asiat voit katsoa täältä.

Tästä vuosi lähtee eteenpäin! Voit tilata blogipäivitykseni suoraan sähköpostiisi sivun oikeasta laidasta, niin pysyt perillä mitä kaupunginhallituksessa tapahtuu.

Jaakko-Mustakallio-Tampere-1_sininen