Miehet mukaan tasa-arvotyöhön

Posted on Posted in Blogi

Julkaistu naistenpäivänä 8.3.2023

Tämän kevään aikana on puhuttu paljon siitä, miten miehet tekevät vähemmän lastenhoitamisen eteen. Osalla miehistä voisi puhua jopa lastenhoitamisen välttelystä, jolloin vastuu jää naisille eikä tasa-arvo toteudu.

On olemassa myös monia muita tasa-arvon teemoja, joita miehet jättävät huomioimatta, jolloin pakotetaan ”joku muu” toimimaan, eikä tasa-arvo toteudu.

Esimerkiksi miesvaltaiset liitot neuvottelevat palkoista, ja naisvaltaiset hoiva- ja opetustyöt jäävät valitettavasti usein palkoissa jälkeen. Miksi yhtä laajan koulutuksen omaavan insinöörin työ olisi sen arvokkaampaa kuin sairaanhoitajan?

Myös tutkimukset osoittavat, että ikääntyvien vanhempien hoitaminen herkästi jää sisaruksista juuri naisten harteille. Kodin metatyöt myös.

Ja on eri asia sopia yhteistä tehtävänjakoa perheenkesken, mutta miesten tulee kantaa vastuunsa yhteisistä asioista, ei välttelyn kautta pakottaa toisia tiettyihin rooleihin.

Joonas Pesonen nosti hyvin jo esiin, että jos miehet saataisiin aktiivisiksi toimijoiksi tasa-arvotyössä, se parantaisi KAIKKIEN tasa-arvoa. Ja miesten osalta kyse on paljon asenteista liittyen tasa-arvotyöhön, jotka voidaan korjata, jos tahtoa löytyy. Tätä toivon meiltä miehiltä.

Jos miehet osallistuisivat enemmän tasa-arvotyöhön, myös miesten tasa-arvo todennäköisesti etenisi niillä sektoreilla, joilla vuorostamme me olemme jäljessä. Sukupuolineutraali asevelvollisuus, päihde-, asunnottomuus- ja mielenterveysongelmien mieserityisyys sekä nuorten poikien lukemisen haasteet ovat kaikki tasa-arvokysymyksiä, joita tulee edistää. Miehet eivät saa vain odottaa, että naiset korjaavat nämä ongelmat puolestamme.

Siksi uskon, että tasa-arvotyöhön tarvitaan yhä laajemmin miehiä, ja se on varmasti monelle naiselle myös se toivotuin naistenpäivän lahja.

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää kaikille!