Kirjasto on tärkeä osa sivistysvaltiota

Posted on Posted in Blogi

Puheeni valtuuston kokouksessa 23.4.2018.

Tampereella menee kokonaisuudessaan hyvin.

Teemme Suomen kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa, lähes puolet suomalaisista haluaisi asua Tampereella ja annamme kaupunkilaisille parempia palveluita liki neljässäkymmenessä palvelukokonaisuudessa, kuin mitä laki meiltä minimissään vaatii.

Se on ollut tamperelainen arvovalinta.

Näistä palveluista yksi tärkeimpiä on mielestäni lasten oikeus varhaiskasvatukseen, vanhempien työllisyystilanteesta tai tulotasosta riippumatta.

Nyt Tampere on tilanteessa, jossa talouden tasapainotus on välttämätöntä.

Välttämättömyys ei ole johtunut holtittomasta taloudenpidosta tai suurista investoinneista.

Ei – se johtuu pääosin valtiohallinnon päätöksistä sekä heikosta työllisyystilanteesta.

Valtio on viime vuosina leikannut kaikessa hiljaisuudessa 100 miljoonaa euroa valtionosuuksia Tampereelta.

Tilinpäätöskirjassa 2016 Anna-Kaisa Ikonen arvioi valtionosuusleikkausten vastaavan noin 3,5 veroprosenttia.

Samalla kaupukimme valmistautuu sote- ja maakuntauudistukseen, jota yksikään suuri  kaupunki ei halua.

Tämä tasapainotusohjelma valmistaa Tamperetta vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

**

Tässä tasapainotusohjelmassa Nekalan kirjaston tilanne on puhuttanut kuntalaisia, ja hyvästä syystä.

Kirjasto on aina alueensa olohuone. Se on enemmän kuin paikka, josta haetaan kirjoja.

Se on portti kaikkeen maailman tietoon. Samalla päivittäinen kirjastokäynti on henkireikä monen ihmisen arjessa.

Kirjasto on myös erittäin tärkeä paikka lapsille ja nuorille viettää aikaa ja oppia lukemisen iloa.

On huolestuttavaa, että jopa 16 prosentilla pojista ei ole riittävää lukutaitoa peruskoulun lopussa.

Oman lapsuuteni vietin aina kirjastossa odottamassa joko viulu- tai jalkapalloharjoituksien alkua.

Kirjasto on monille lapsille ensimmäinen kohtaaminen sivistysvaltion kanssa. Niin se oli myös minulle.

**

Nekalan kirjaston osalta meidän valtuutettujen sekä kaupungin viranhaltijoiden on katsottava peiliin.

Kun Nekalan koulukiinteistön sisäilmaongelmat huomattiin, olisi koululaisten väistötilojen ohella pitänyt selvittää myös kirjastolle väistötiloja välittömästi.

Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Kun asia tuli kaupunginhallitukseen, yritimme apulaispormestari Johanna Loukaskorven kanssa kartoittaa vielä väistötiloja.

Väistötiloja ei valitettavasti löytynyt – ainakaan vielä.

Saimme kuitenkin normaalikoululta lupauksen koulukirjaston laajentamisesta täysiveriseksi lasten ja nuorten kirjastoksi, jos muuta vaihtoehtoa ei löydetä.

Näin varmistettaisiin tarvittaessa lapsien ja nuorten lukemisharrastuksen tukeminen alueella.

**

Olen todella iloinen siitä, että tämä pormestarikoalitio kuuntelee kuntalaisia.

Kuten pormestari sanoi Nekalan koko kirjasto otetaan uudelleen harkittavaksi. Tehty virhe on myönnetty ja siihen puututaan.

Nyt olemme kuulleet, että lähes kaikki ryhmät ovat tätä tukeneet.

Joten uskon, että Nekalan asukkaiden kanssa yhteistyöllä löydämme ratkaisun, jolla kirjasto tuo iloa nekalalaisten arkeen myös tulevaisuudessa.