Älä vedä käsijarrusta, mutta hiljennä risteyksiin ajoissa Tampere

Posted on Posted in Blogi

Puheeni kaupunginvaltuuston tilinpäätöskokouksessa 26.5.2014.

kasijarru
Ei vedetä paniikissa käsijarrusta, mutta käyttötalouden tasapaino vaatii hiljentämään risteyksiin ajoissa

Tampere onnistui kuin onnistuikin pitämään tiukalla vyönkiristämisellä taloutensa, ehkä hieman yllättäenkin taloutensa plussan puolella vuonna 2013.  Tästä suuri kiitos kaikille kaupungin työntekijöille ja talkoisiin osallistuneille.  Tämän kovan työn lisäksi saimme hieman onnenkantamoisesti verolaeista johtuvista tuloutuksista sekä satunnaiseristä kasaan positiivisen tuloksen.  Näinhän tosin on ollut jo vuodesta 2006 saakka, että satunnaiserät ja kiinteistömyynnit ovat nostaneet kaupungin talouden plussan puolelle, eli uudesta ilmiöstä ei ole kyse.

Pelkkä vyönkiristäminen viime vuoden malliin ei ikävä kyllä pelasta kaupungin taloutta enää tänä vuonna. Vaikka viime syksynä teimme valtavan päätöksen talouden tasapainottamisesta, jolla nostimme veroja ja vähensimme menoja tasaisesti 50-50% periaatteella.  Samalla valtio kuitenkin karsii kovalla vauhdilla valtionosuuksia kunnilta, joka vie kymmeniä miljoonia kaupungin taloudesta. Olemme kovien päätösten edessä käyttötaloutemme tasapainottamisessa.

Ratkaisuja: Taloudessa on fokusoitava toimintaa, karsittava rönsyjä ja investoitava oikeisiin asioihin vauhdittaaksemme kipeästi tarvittavia rakennemuutoksia, jotka tuovat käyttötalouteemme säästöjä.  Kyseessä on sama, kun ostettaisiin toimistolle ensimmäistä kertaa tietokone.   Alkuinvestointi maksaa, mutta pitkällä aikavälillä saamme joka päivä säästöä työn tehokkuuden noususta.

Kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa hyvin muistetaan mainita, että valtuutetuille on tuotava selvemmin esiin jokaisen hankkeen käyttötalousvaikutukset. Vain näin osaamme tehdä oikeita ratkaisuja.

Investoimalla uusiin rakenteisiin eli tulevaisuuteen nojaaviin toimintoihin pystymme laskemaan käyttötalouskustannuksia.  Suomi harmaantuu ja työssäkäyvä väki vähenee. Meidän tarvitsee tehdä jatkuvasti enemmän vähemmillä resursseilla.  Tarvitaan uusia rakenteita, aina etsivästä nuorisotyöstä ennaltaehkäisevään päihdetyöhön pitääksemme ihmisiä töissä. Tarvitsemme myös rakennemuutosta kohti suuremman kapasiteetin raiteilla liikkuvaa joukkoliikennettä. Näillä saadaan kaupungin talouteen säästöä!

Onko varaa investoinda rakennemuutoksiin?

Aina rakennemuutoksiin tarvitaan myös rahaa. Mistä se saadaaan?

Kaupungilla on varaa investoida. Meillä on investointien tulorahoitus kohtalaisen korkea sekä Turku, Lahti, Oulu, Helsinki, Vantaa ja Kotka ovat asukasta kohden huomattavasti velkaisempia kuin Tampere.  Jopa Tampereen ympäryskunnat ovat velkaisempia ja niissä on korkeammat veroprosentit. Tampere on Suomen vähävelkaisimpia kuntia, mutta velkaa ei saa ottaa yli riskirajojen.

Päivittäisiin menoihin velkaa ei saa ottaa, mutta ei vaivuta synkkyyteen ja vedetä käsijarrusta kaupungin kehittämisen kustannuksella.

kunta+velka+suhde+asukasluku+2012