Tee palvelus kaikille nuorille – kannusta kaverisi äänestämään!

Posted on Posted in Blogi

Kunnallisvaalit ovat usealle nuorelle aikuiselle vaalit, joissa ei vaivauduta äänestämään.  Viime kunnallisvaaleissa 2008 alle 25-vuotiaista äänioikeutetuista vain 38% vaivautui uurnalle.  Edellisissä vaaleissa 2004 tilanne oli sama hieman yli 37 % äänestysaktiivisuudella.  Ei tilanne parane hieman vanhemmillakaan.  Ikäryhmä 25-29-vuotiaiden äänestysaktiivisuus kipusi vaivaiseen 44 %-yksikköön vuonna 2008.

Kun nuoria ei kiinnosta äänestää, niin valtuustoon valitaan suhteettoman vähän nuoria.  Vain kuusi valtuutettua 67:stä valtuutetusta oli alle 30-vuotiaita vuoden 2008 vaaleissa.  Tämä on vain 9% koko valtuustosta.  50-64-vuotiaiden osuus valtuustosta taas oli huikea 40%.

Nuoret ajavat onnensa ohi.  Kuinka nuoret saavat omannäköisiään asioita paremmaksi kaupungissamme, jos äänenpainomme eli nuorten valtuutettujen määrä on mitä on?  Nuorilla ehdokkailla on parhaiten tiedossa, mitä nuoret haluavat kaupungiltaan.  Vaikka vanhempi valtuutettu toki lupautuisi ajamaan nuorten asiaa, on näillä valtuutetuilla mahdollisesti kuitenkin muut asiat mielessä päällimmäisenä, ja nuorille tärkeiden asioiden aina tärkeä aktiivinen kehittäminen jää valtuustotasolla vähemmälle.

Näin on jo käynyt.  Vasta viimeaikoina on herätty kasvavaan vuokra-asuntopulaan sekä vuokratasojen nousuun Tampereella.  Vasta viimeaikoina on herätty lukioruokailun huonoon tasoon Tampereella.  Vasta viimeaikoina on Tampereella ruvettu aktiivisemmin ajamaan pyöräilyä todellisena liikkumisvaihtoehtona.  Vasta viimeaikoina on ruvettu puhumaan paljon nuorten syrjäytymisestä ja työ- tai opiskelupaikan saamisen ongelmista, kun asiaan olisi pitänyt tarttua ennaltaehkäisevästi useita vuosia sitten.  Vasta viimeaikoina on ruvettu puhumaan ehkäisevän mielenterveystyön tärkeydestä nuorille.  Vieläkään kaupungilla ei ole omaa poliittista ohjelmaa nuorten aikuisten asioiden parantamiseksi, vaan jaottelu tehdään lapset ja nuoret (pääosin kaikki alle 18-vuotiaat), aikuiset ja ikäihmiset.  Jos toiminnan suunnittelun lähtökohdat ovat, että yli 18-vuotiaat ja 45-vuotiaat niputetaan yhteen, on lähtökohdat jo alunalkujaan pielessä.

Nuori aikuinen – tee siis palvelus erityisesti itsellesi ja kannusta ystäväsi ja tuttusi äänestämään.  Kannusta varsinkin se kaveri, joka pitää kunnallisvaaleja aivan turhina.

 

ps. Tänään voit tulla kuuntelemaan Ravintola Ziberiaan, mitä Aamulehden ja Opiskelijajärjestöjen suuressa kunnallisvaalipaneelissa puhutaan nuorten ja opiskelijoiden asioista.  Paneeli alkaa klo 18.00.

Tilastolähteet: Kunnallisvaalit Tampereella 2008 (Tampereen kaupunki, demokratiayksikkö)