Tampereen johtamisjärjestelmä 2.0

Posted on Posted in Blogi

Kaupunginhallitus piti erityispitkän kokouksen toimintamallin uudistamisen osalta. Keskustelu oli vilkasta ja eteenpäin katsovaa. Suunnittelukokous linjasi tänään valmistelua kohtalaisen yksimielisesti, mutta lopulliset päätökset tehdään vasta valtuustossa joulukuussa.

Toimintamalli. Lautakuntia ja kaupunginhallitusta lähdetään kohtalaisen yksimielisesti edistämään alla olevalla mallilla. Mallissa on pormestari kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja kolme apulaispormestaria kolmen eri palvelualueen lautakuntien puheenjohtajana. Palvelualueet olisivat hyvinvointi, kaupunkiympäristö sekä elinvoima- ja kilpailukyky. Lautakuntajako elää vielä valmistelun edetessä, mutta näillä näkymin saisimme kaupunkiin ainakin yhden uuden lautakunnan Asunto- ja kiinteistölautakunnasta. Sote-asiat siirtynevät pois kaupungilta, joten yksi apulaispormestari vähemmän on hyvin perusteltua.

Lautakuntajako
Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Lisäksi esitin, että elinvoimasta vastaava apulaispormestari voisi toimia myös konsernijaoston puheenjohtajana. Näin myös kaupungin elinvoimaa luovat yhtiöt olisivat saman ohjauksen piirissä kaupungin oman elinvoimatuotannon kanssa.  Poliittinen linjakkuus läpäisisi näin omistajaohjauksen selkeästi. Yhtiöiden näkökulmasta päästäisiin ongelmista sen suhteen, missä poliittista ohjausta antava lautakunta ja omistajaohjausyksikkö eivät ole kartalla toistensa linjauksista. Asiaa viedään nyt jatkoselvitykseen.

Palvelualuejaolla pyritään virtaviivaistamaan kaupungin toimintaa. Alla olevasta kuvasta näkyy, mitä toimintoja kuuluu mille palvelualueelle. Kokouksessa keskustelua nosti oikeastaan vain ympäristöpolitiikka. Esitin vihreiden kantana sitä, että energia- ja resurssitehokkuus, kiertotalous, clean-tech ja ympäristöriskit kuuluisivat vahvemmin strategisemmalle elinvoima -palvelualueelle. Asiaa myös jatkoselvitetään.

Palvelualueet
Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Lopuksi. Samalla keskustelu jatkuu niin pormestarin valintatavasta kuin lautakuntien jaostojen määrästä. Tarkemmat presiksen kaavioineen näet tästä. Pormestarin valinnasta on eri mielipiteitä ja vihreät toki ajavat mallia, jossa kansanvaltaa lisätään ja  pormestari voitaisiin valita suorilla vaaleilla.

Jaakko-Mustakallio-Tampere-1_sininen