Tampere ei asettunut subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolelle äänestyksessä

Posted on Posted in Blogi

Lapsi aikuinen perhe

Tänään kaupunginhallitus käsitteli Tampereen kaupungin lausuntoa Sipilän hallituksen lakiesitykseen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta 20 tuntiin viikossa.   Subjektiivinen päivähoito-oikeus on oikeus, jolla mahdollistetaan tasa-arvoinen varhaiskasvatus kaikille lapsille, vanhempien taustoista huolimatta.

Kaupunginhallituksen pohjaesityksenä oli, että lakiesitys nähtäisiin tarpeellisena. Tein muutosesityksen, jossa Tampereen kaupunki ei olisi kannattanut ensisijaisena vaihtoehtona lain muutosta vaan olisi katsonut, että jokaisen lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon tulisi säilyttää. Esitys kaadettiin äänin 9-2, kun muutosesityksen eli subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämisen puolesta äänesti kanssani vain Sirkka-Liisa Virtanen (vas). Esitystä vastaan äänestivät 4 kok, 3 sd, 1 kd ja 1 ps.  Muun muassa Helsinki, Turku ja Jyväskylä olivat lausunnoissaan asettuneet lakia vastaan jo aiemmin. 

Sipilän hallituksen esityksessä varhaiskasvatusta olisi järjestettävä päätoimisesti, jos lapsen vanhemmat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Kun vanhemman päätoiminen työ päättyy, säilyisi päivähoito-oikeus lapsella kokopäiväisenä enää kahden kuukauden ajan.  

Lain muutokseen siis sisältyy riski lasten ja perheiden epätasa-arvoisesta kohtelusta. Juuri eniten varhaiskasvatusta pedagogisena tarvitsevat lapset saattaisivat jäädä muutoksen myötä sen ulkopuolelle. Myös työnhaku nykyisessä työttömyystilanteessa voi olla hyvin aikaavievää työtä.  

Sipilän hallituksen esityksen  tulkinta ja perheiden tilanteiden moninaisuus voisivat johtaa myös raskaaseen, tapauskohtaiseen harkintaan ja uusiin, toimialarajat ylittäviin hallintomenettelyihin. 

Olen liiallisen sääntelyn vähentämisen ja normien purkamisen kannalla. Hallituksen esitys varhaiskasvatuslain muuttamisesta ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta uhkaisi kuitenkin lisätä tavoitteiden vastaisesti sääntelyä ja normeja. Lisäksi esitys osuu kivuliaasti juuri heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin. Ja se on väärin se. 

Lue koko hylätty lausunto täältä.

Kuva: YLE