TAMKin rahoitusvaje edellyttää luovia ratkaisuja ja vaikuttajien tukea

Posted on Posted in Blogi

Jaakko Mustakallio 13x18

Tekstimme julkaistu Aamulehdessä 27.9.2013

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK on tärkeä osa kaupunkimme elinvoimaa ‒ osaavan työvoiman kouluttamista, kulttuurituotantoa ja opiskelijatoimintaa.  Siksi on tärkeää, että käynnissä olevan ammattikorkeakoulutuksen valtakunnallisen uudistuksen jälkeenkin TAMK on Suomen halutuin ammattikorkeakoulu. Uudistus on samanaikaisesti mahdollisuus parantaa asemia tiukentuvassa kilpailussa mutta myös haaste säilyttää laaja-alainen koulutustarjonta.

Ammattikorkeakoulutukseen kohdistuu valtionhallinnolta 20 prosentin rahoitusleikkaus.  Tämä ajaa yksiköt hakemaan luovia ratkaisuja koulutustarjonnassa ja fokusoitumaan vahvuusalueilleen.  Koulutuksen rahoitus on suoraan verrannollinen aloituspaikkojen määrään. Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM on määrittänyt aloituspaikat koulutusalakohtaisesti muun muassa tekniikan, kulttuurin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Aloituspaikkoja ja näin rahoitusta ei voi siirtää alalta toiselle.

Tampereella oli näin ollen tarkasteltava kulttuurin koulutusohjelmia nykyisten tutkintonimikkeiden medianomi, muusikko, musiikkipedagogi ja kuvataiteilija kesken. TAMK neuvotteli ministeriön kanssa koulutuspaikkojen määrän kasvattamisesta vielä valmistelun loppusuoralla koko kulttuurialan koulutustarjonnan turvaamiseksi.  Tahtotilana oli, että Suomen kulttuuripääkaupunki tarvitsee vahvan kulttuurikoulutuksen. Ministeriö ei ollut valmis enää neuvottelemaan koulutuspaikkamäärien nostamisesta, mikä ajoi TAMKin luoviin yhdistämisratkaisuihin.

Kulttuurialoille luotiin uusi englanninkielinen Bachelor of culture and arts -tutkinto, jossa opiskelijan on mahdollista opiskella mediaa ja kuvataidetta. Kuvataiteen tutkintonimike kuvataiteilija (AMK) poistuu tarjonnasta, mutta kulttuurituotannon kannalta tärkeä kuvataiteen opetus ei kokonaan lopu Tampereelta.  Lisäksi Tampereelle jäävät medianomin, muusikon ja musiikkipedagogin koulutusohjelmat. Tampereen konservatoriolle TAMKin musiikin koulutusohjelmat ovat elintärkeitä ja määristä ei voitu tinkiä. TAMKin strategian ytimessä kulttuurialan kouluttamisessa on ennen kaikkea Mediapolis, jossa tullaan järjestämään monipuolista kulttuurialan koulutusta.

Myös ensihoitajien suhteen päädyttiin luovaan loppuratkaisuun. Lakkautusuhan alla ollut ensihoitajakoulutus siirtyy sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon erikoistumisopintokokonaisuudeksi.  Ratkaisu palvelee erityisesti yhä moninaisempia työelämän tarpeita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikoista uudelleen vuodeksi 2016. TAMKin tulee vedota Mediapoliksen hyvään ja nykyaikaiseen konseptiin ja yrittää neuvotella siipiensä suojaan lisää kulttuurialan aloituspaikkoja. Aloituspaikkojen lisäyksellä mahdollistettaisiin Tampereelle kulttuurialalle lisää laadukkaita opintosuuntia.

AMK koulutuksen suuntaviivat piirretään OKM:n päätöksillä.  Pirkanmaalaisilla toimijoilla on mahdollisuus sekä vastuu rakentaa kulttuurialojen tulevaisuutta Tampereelle.

Siina Autio, Piramk Oy:n  hallituksen jäsen, opiskelija
Jaakko Mustakallio, Piramk Oy:n hallituksen jäsen, opiskelija