Posted on Posted in Teemat2

2. Luontokato ja ilmastokriisi – voitettavissa

Vain me itse voimme pysäyttää luontokadon Suomessa. Suojellaan vaarantuneet luontotyypit, lisätään kansallispuistoja ja tuplataan Suomen luonnonsuojelualueet. 

Torjutaan ilmastokriisi. Edistetään päästötöntä energiaa, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa sekä turvallisia pienydinvoimaloita. Panostetaan energiatehokkuuteen ja talouteen, joka on sopusoinnussa ympäristön kanssa. Nostetaan Suomen vienti kukoistukseen ympäristöystävällisillä ratkaisuilla. 

Edistetään kestävää liikkumista lisäämällä lähijunapysäkkejä ja kaadetaan Puskiaisten moottoritien kaltaiset kalliit menneen maailman hankkeet.