3. PIDETÄÄN HUOLTA HOITAJISTA, HOITAJAT PITÄVÄT HUOLEN MEISTÄ

Posted on Posted in Teemat3

Sosiaali- ja terveysala on naisvaltainen matalapalkka-ala, missä työn arvostus ja haastavuus eivät kohtaa. 

Parannetaan hoitajien palkkausta, työolosuhteita, työnjakoa sekä turvataan riittävä henkilöstömäärä. Näin parannamme myös alan houkuttelevuutta ja korjaamme vallitsevaa hoitajapulaa.