Onko pääomalla isänmaata?

Posted on Posted in Blogi
ID-10019879
Onko näillä rahoilla isänmaata?

Blogaus muokattu puheestani vihreiden puoluevaltuuskunnassa 30.11.2013

Eilen nousi otsikkoihin myös ajatus valtion omistajuuden uudistuksesta siten, että valtion tulisi pohtia vahvempaa osallistumista pienten- ja keskisuurten yhtiöiden omistus- ja rahoitusjärjestelyihin.

Vaikeassa taloustilanteessa yksityisen rahan sijoitukset vähenevät.   Laskelmissa todetaan, että pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusjärjestelyillä valtio voisi saada Suomeen jopa 200.000 uutta työpaikkaa.

Suomalaisista yrityksistä 99% on pieniä ja keskisuuria yrityksiä.  Kaikkien yritysten työpaikoista 65 % on PK-yrityksissä.  Samoin 40 % liikevaihdosta syntyy PK-yrityksissä. Pienet yksiköt erikoistuvat ja löytävät differoinnista kilpailukykyä ja liiketoimintaetua.

Mutta, kannattaisiko valtion sijoitusyhtiön Solidiumin noin 8 miljardin salkkua ruveta hajauttamaan pienempiin yrityksiin.  Uskon, että meidän Pekalla on riittävästi haastetta ja tekemistä jo näiden 11 yrityksen paimentamisessa.

Itse haluaisin kuitenkin nostaa keskusteluun toista julkisen päätösvallan alla olevaa rahoitusmahdollisuutta. Haluan puhua työeläkeyhtiöiden sijoitussalkkujen lainsäädännöstä.  Enkä tarkoita että työeläkevarojen käytöstä pitäisi ruveta päättämään poliittisesti tai nostaa sijoitusten riskiä huomattavasti.

Yksityisten työeläkeyhtiöiden sijoitusvarallisuus on 77% koko Suomen bruttokansantuotteesta, eli noin 100 miljardia euroa.

Lainsäädäntö määrittää tuon työeläkeyhtiöiden sijoitusomaisuuden käytöstä prosenttiosuuksilla yhtiöihin, kiinteistöihin ja velkapapereihin.  Nämä säännöt myös suosivat pörssiin listattuja yhtiöitä. Jos saisimme 1 %:n lisää työeläkeyhtiöiden rahoitusmassasta noteeraamattomille yrityksille velkasitoumusten tai omistusjärjestelyiden kautta, nostaisimme näiden yritysten käytettävissä olevaa rahoitusmäärää huikealla yhdellä miljardilla. Toinen prosentti ja toinen miljardi!

Asiaa on hyvä pohtia, sillä työeläkevarojen käyttöä on suunniteltu aikana, jolloin suurten pörssiyritysten työllistävä vaikutus ja kansantaloudellinen merkitys ovat olleet suurempia. Onko työeläkevarojen allokaatioiden lainsäädännössä päivitettävää suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin ja ruokkimaan pienten ja keskisuurten yritysten kasvua?

Pekka Haavisto kysyi tässä aiemmin, että mitä muita työkaluja voitaisiin käyttää.  Hän myös aiemmin nosti esiin kysymystä siitä, että onko pääomalla ja rahalla isänmaata?  Minun mielestäni voi olla ja kannustan tutkimaan suomalaisten työeläkevarojen lainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisille työpaikoille ja yrittäjyydelle.

Eläkelaitosten sijoitusallokaatio: Finlex

  1. 20% ETA alueen ulkopuolisiin sijoituksiin
  2. Valuuttariskin minimointi: 20% muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin
  3. 15% noteeraamattomiin arvopapereihin
  4. 10% kiinteistöihin
  5. 5% yhteen yhtiöön
  6. 10% vakuudellisiin velkasitoumuksiin
  7. 5% vakuudettomiin velkasitoumuksiin