Leikkauslistana perustulo

Posted on Posted in Blogi

Vihreiden taloustyöryhmän puheenjohtaja Jaakko Mustakallio ehdottaa Suomelle leikkauslistaa, joka poistaa kannustinloukkuja, lisää pienituloisten työnteon kannustimia ja laskee työn verotusta.

Eduskuntavaalit lähestyvät ja puolueiden puheenjohtajat antavat ehdotuksia Suomen suunnasta. Konservatiivipuolueet ovat tarjonneet ratkaisuikseen leikkauksia sosiaalietuuksista, ministereiden palkoista ja kehitysavusta. Jos vaalilupaukset jäävät tälle populismin tasolle, on maamme matkalla ojasta allikkoon. On aika tarjota keskusteluun aitoja leikkauskohteita.

Ensimmäiseksi pitäisi leikata sosiaaliturvan jäykkyydet, joiden takia ei voi ottaa työtä vastaan menettämättä tukia. Poistaa tulisi myös nöyryyttävä byrokratia, jota ihmiset kokevat päivittäisen toimeentulonsa hakemiseksi. Epäselvä tukiviidakko pitäisi karsia yksinkertaiseksi ja helposti ymmärrettäväksi, jotta kaikki saavat perustuslaillisen vähimmäistoimeentulon. Pois pitäisi leikata myös yrittäjäksi lähtemisen pelko siitä, että joutuu jäämään sosiaaliturvan ulkopuolelle. Leikkuriin joutaisivat myös opintotuen tulorajat, jotka rankaisevat ahkeraa työn tekemisestä.

Sanoista tekoihin

Varmistaaksemme että talouden ja työn suunta on nousujohteinen, on elintärkeää tehdä työtä ja yrittämistä tukevaa sosiaali- ja veropolitiikkaa. Tällainen kokonaisratkaisu on jo olemassa: sille on annettu nimeksi perustulo.

Vihreiden perustulomallissa maksetaan kuukausittain automaattisesti ja vastikkeetta 560 euroa verotonta tuloa kaikille suomalaisille. Perustulo korvaa suuren osan sosiaalietuuksista ja hyvätuloiset maksavat saamansa perustulon takaisin hieman korkeampina veroina. Perustulossa verojärjestelmän painopistettä siirretään työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristölle haitallisen toiminnan, varallisuuden ja kulutuksen verotusta.

Perustulo vähentäisi huomattavasti tukiin liittyvää byrokratiaa ja poistaisi kannustinloukkuja. Kun perustulo maksetaan kaikille automaattisesti, poistuu tukien hakemisen byrokratia, eivätkä perustulon päälle tulevat työtulot vähennä perustulon märärää, kuten nyt sosiaalietuuksissa. Ratkaisu parantaa työn, yrittäjyyden ja sosiaalietuuksien yhteensovittamista.

perustulo_ja_ansioverotus_eri_tyotuloilla

Perustulo lisää talouden toimeliaisuutta ja laskee kokonaisverotusta

Perustulo lisää erityisesti pienituloisten työnteon kannustimia, laskee työn verotusta ja poistaa kannustinloukkuja. Jos saamme perustulolla esimerkiksi kymmenen työtöntä hakemaan työtä ja työllistymään, he luovat myös uutta työtä. Kun yritykset palkkaavat uusia työntekijöitä, tarvitaan myös palkanlaskijoita ja pomoja näille uusille työntekijöille ja työllisyysaste paranee. Ekonomistit ovat jo pitkään peräänkuuluttaneet työn tarjontaa lisääviä toimenpiteitä, jollaisena perustulo on varsin tehokas.

Perustuloa vastustetaan virheellisesti väittämällä sitä taloudellisesi kalliiksi ratkaisuksi. Vihreiden perustulomalli on kuitenkin kustannusneutraali. Yksilötasolla vihreä perustulomalli itse asiassa lisää käytettävissä olevia tuloja jopa 4000 euron kuukausituloihin saakka.

Vihreiden perustulomallin mikrosimulaation tarkastelu esittää positiivisia tuloksia tulonsiirroista eri tuloluokkien välillä. Vaikutukset eri tulokymmenyksien välillä jäävät varsin pieniksi. Malli kasvattaisi tulonsiirtoja alemmille tuloluokille vain parhaiten tienaavan 20 prosentin osalta, ja heilläkin vain joitain prosentin kymmenyksiä. Voidaan perustellusti sanoa, että tulonsiirtojen näkökulmasta perustulon hyödyt ylittävät sen haitat.

Yksinkertainen verotus, STOP ympäristöhaitat

Vihreä perustulomalli kiteytyy myös vahvasti vihreiden uusiin verolinjauksiin. Verojärjestelmän painopistettä tulee siirtää työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristölle haitallisen toiminnan, varallisuuden ja kulutuksen verotusta.

Siinä missä sosiaalietuuksien tukiviidakosta puhutaan nyt verrattain paljon, nostaa perustulokeskustelu mukaan myös verotuksen monimutkaisuuden. Verojärjestelmämme on rakennettu tilkkutäkkimäisesti vuosikymmenten aikana. Eri intressiryhmät ovat saaneet verojärjestelmään syötettyä omia helpotuksiaan, jotka aiheuttavat osaoptimointia ja aggressiivista verosuunnittelua.

Lähtökohtana verojärjestelmässä olisi oltava, että kaikille yhdenmukaisella ja yksinkertaisella verojärjestelmällä on vähiten verosuunnitteluvaikutuksia. Vähentämällä lukemattomia erillishuojennuksia ja vähennyspykäliä tasataan verorasitusta laajemmin, jolloin yleiset veroprosentit laskevat tai vaihtoehtoisesti enemmän saastuttavasta toiminnasta joutuu maksamaan enemmän.

Tämä on ainoa leikkauslista, jonka ilolla katsoisin menevän eteenpäin seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa.

perustulon_ja_verotuksen_yhteisvaikutus_eri_tulotasoilla

(teksti julkaistu alun perin Vihreän tuuman verkkolehdessä 9.3.2015)

Lähteitä:
Vihreiden veropoliittinen ohjelma: https://www.vihreat.fi/kestava-hyvinvointivaltio-kannustavuus-veropoliittinen-ohjelma

Vihreä perustulomalli: https://www.vihreat.fi/perustulomalli2014