Irti fossiilisijoituksista – sekä muita kaupunginhallituksen asioita

Posted on Posted in Blogi

Hyvää juhannusviikkoa kaikille! Tänään kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltiin monia asioita. Tässä kokousraporttia ydinasioista.

RAITIOTIEN KALUSTOKILPAILUTUS:
Kokouslistalla oli raitiotien kalustokilpailutus ei-julkisella listalla. Päätösehdotuksena oli, että kaikki 8 kalustotarjoajaa valittiin 1. vaiheesta tarjouskierroksen 2. vaiheeseen mukaan. Päätös meni esityksen mukaan. Mielenkiintoisin osa tätä päätöstä oli kilpailutuksesta annetut pisteet. Suomalainen Transtech voitti 1. kierroksen kohtalaisen selkeästi. ”Tarjouskilpailun 2. vaiheessa arvioidaan raitiovaunujen kunnossapitopalvelu sekä raitiovaunutoimittajalta edellytettävät ratainfraallianssin kehitysvaiheen asiantuntijapalvelut. Lisäksi 1. vaiheen pisteet vaikuttavat 2. vaiheessa arviointiin 50–60 %:n painoarvolla. Tarjousten erot ovat 1. vaiheen osalta suhteellisen pienet, joten on perusteltua valita tarjouskilpailun 2.vaiheeseen kaikki kahdeksan tarjousta.”

TYÖLLISYYDENHOITO
Huhtikuun lopussa työttömyysaste oli 16,8%. Vuodessa työttömyysaste on noussut 1,2 %. 20 suurimman kaupungin vertailussa työttömyysaste on viidenneksi korkein. Nuorisotyöttömyyden kasvu on kiihtynyt. Kasvua 18,2 % vuodentakaisesta. Työllisyydenhoidon indikaattorit on toteutuneet melko hyvin, mutta vuoden 2015 alusta alkaen kunta maksaa 50% yli 300 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta.

TAMPERE3
Prosessi tuotiin tiedoksi kaupunginhallitukselle. Raportti yhteistyöselvityksestä löytyy alta linkistä.

YMPÄRISTÖN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN KATSAUS
Käsiteltiin kaupungin toimintaa seuraavista näkökulmista: 
– Ympäristövastuulliset toimintatavat
– Ekotehokkaat hankinnat ja materiaalitalous
– Kaupunkirakenne
– Ympäristöä säästävät tekniset verkostot
– Luonnonsuojelu
– Ympäristön tilan parantaminen
– Sosiaalisesti kestävä kaupunki

UUSI LUONNONSUOJELUALUE VALKOINEN METSÄ
Pappilan lähelle ELY:n päätöksellä on päätetty Kiikkisjärvelle perustaa uusi luonnonsuojelualue.

NURMI-SORILAN OSAYLEISKAAVA
Tässä kohdassa nostettiin keskusteluun asemakaavoituksen aikataulua, joka oli päätetty aiemmin aloittaa vuonna 2017. Nurmi-Sorilan alue tulee kokonaisuudessaan maksamaan yli 200 miljoonaa euroa.  Kaupungistumistrendin voimistuminen voi vaikuttaa niin, että alueen rakentamista tehdään hyvinkin pienissä palasissa. Kun suurilta ikäluokilta vapautuu omakotitaloja seuraavan vuosikymmenen aikana  niin paljon, että uusien pientaloalueiden rakentamista tulee pohtia tarkkaan. 

Hiilikasa energiakäyttöön
Hiilikasa energiakäyttöön

VALTUUSTOALOITE FOSSIILISIJOITUKSISTA LUOPUMISEKSI
Vihreiden aloitteessa vaadittiin kaupungin irtautumista kaikista fossiilisijoituksistaan.  Valtuustoaloitteen vastauksessa ei otettu huomioon suorien sijoitusten lisäksi rahastosijoituksia. Näin ollen vihreät tulevat vaatimaan aloitetta uudelleen valmisteluun, jossa haluamme kaupungin irtautuvat fossiilisista sijoituksista monien kansainvälisten vakuutus- ja pankkikonsernien tapaan. Hiilikupla on myös valtava riski taseessa.  

Täältä vielä koko kaupunginhallituksen lista. Aurinkoista ja vähälumista juhannusta kaikille!