Budjettipuhe: Pidetään kaikki tamperelaiset samassa ratikassa

Posted on Posted in Blogi


Arvoisa puheenjohtaja, rakkaat tamperelaiset

Tampere on meille rakas kotikaupunki.

Se rakkaus tuntuu lähipäiväkodin ja terveyskeskuksen tuomassa turvassa.

Se tuntuu lähimetsän raikkaassa ilmassa.

Se huokuu teatteriesitysten tunnelmassa.

Se tuntuu myös ylpeytenä kasvavasta kaupungistamme, kun ihastelemme vasta rakennettujen ratikkakiskojen uria.

Toki kasvukipujakin syntyy, kun vuosittain yli 3000 uutta asukasta saa päiväkodit ja terveyskeskukset natisemaan liitoksistaan.

Kaupungin kasvaessa onkin tehtävä strateginen valinta.

Meidän Vihreiden mielestä kannattaa panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, koulutukseen ja osaamiseen sekä viihtyisään kaupunkiympäristöön.

Hyvät kuulijat

Kaupungin vaikea taloustilanne on valtionrahoituksen, kansainvälisen talouden muutosten sekä korkean työttömyyden summa.

Hallitus on kaventanut kaupunkimme taloudellista liikkumavaraa leikkaamalla rahoitusosuuksia sekä pienentämällä kaupungin verotuloja muuttamalla verolakeja.

Taloustilanne ei johdu myöskään löperöstä menokurista.

Toteutimme tänä vuonna jo mittavan säästöohjelman, mistä huolimatta viivan alle jää budjetissa noin 30 miljoonaa euroa miinusta.

Me Vihreät olemme sitoutuneet tasapainottamaan kaupungin menot ja tulot pormestariohjelman mukaisesti vuoteen 2020 mennessä.

Lyhytnäköisten säästöjen sijaan on kuitenkin katsottava päämäärätietoisesti tulevaisuuteen.

Talouden tasapainottaminen vaatii erityisesti tulokertymän kasvattamista.

Tuloeristä suurin on kunnallisverotus. Kaupungin efektiivinen, eli todellinen veroaste on nyt samalla tasolla kuin se oli vuonna 2000, liki 20 vuotta sitten.

Me Vihreät näemme, että ennemmin kuin lisäleikkauksia palveluidemme tasosta, menojen ja tulojen tasapainotus ensi vuonna edellyttää merkittävää tuloveroprosentin korotusta.

Hyvät valtuutetut

Vaikea taloustilanne näkyy jo nyt konkreettisesti monien tamperelaisten elämässä.

Tampereen peruskoulujen ryhmäkoot ovat kaupunkiseudun suurimmat. Päiväkodeissa karsitaan tarvikkeista ja perutaan henkilöstön koulutuksia. Syyskuussa tamperelainen alakoulu joutui luopumaan toisesta erityisopettajastaan täyttääkseen koulun säästövelvoitteen.

Meidän Vihreiden mielestä kaupungin tulee taata ensiluokkainen kasvatus ja koulutus jokaiselle tamperelaiselle, asuinpaikasta ja vanhempien tulotasosta riippumatta. Siten ehkäisemme parhaiten eriarvoisuutta yhteiskunnassa.

Olemmekin tyytyväisiä, että hallituksen rajuja koulutusleikkauksia on kaupunkitasolla mahdollista paikata käyttämällä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun edellisten vuosien ylijäämää. Näin mahdollistamme esimerkiksi ammattikoulutlaisille enemmän lähiopetustunteja.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa taas lyhyen jänteen säästöt ja valitettavat asiakasmaksujen korotukset kasvattavat herkästi kokonaiskustannuksia myöhemmin. Ennaltaehkäisevät ja matalan kynnykset laadukkaat palvelut tuovat todellisia säästöjä kaupungille.

Myös palveluiden saatavuuteen tulee kiinnittää paremmin huomiota. Esimerkiksi hammashoidon pitkät jonot ovat jo ylittäneet monien kaupunkilaisten sietokyvyn. 

Samalla meidän tulee muistaa, että kansalaisjärjestöt toteuttavat kaupungin oleellisia ennaltaehkäiseviä palveluita, josta leikkaaminen voi aiheuttaa moninkertaiset kustannukset myöhemmin.

Arvoisa puheenjohtaja

Me vihreät iloitsemme, että tamperelaisten työttömyys on alhaisimmillaan tällä vuosikymmenellä. 

Myönteiseen työllisyyskehitykseen tulee entisestään panostaa. Jatkuu nykyinen työllisyyskokeilu tai ei, turvaamme tässä budjetissa resurssit työllisyydenhoitoon. Erityisen tärkeää on työllisyyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden saumattomaan yhteistyöhön panostaminen.

Kaupunki jatkaa myös yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen kanssa parantaakseen yrittäjämyönteisyyttään.

Positiivista kasvua luodaan myös yhteistyöllä opiskelijoiden ja esimerkiksi Tampereen uuden yliopiston kanssa: meidän Tampereemme on jatkossakin Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki.

Hyvät tamperelaiset

Me Vihreät olemme tyytyväisiä siihen, että teimme monia hyviä täsmäpanostuksia sekä torppasimme palveluiden heikennyksiä budjettineuvotteluissa. 

Sairaanhoitajan vastaanottomaksu jätettiin asettamatta. Huumeriippuvaisten hoitoon panostetaan. Alle 20-vuotiaat saavat jatkossa maksuttoman ehkäisyn.

Kiitos myös kaikille ryhmille hyvästä yhteistyöstä neuvotteluissa. 

Päätökset nykyisten ja tulevien tamperelaissukupolvien puolesta tehdään nyt. Me saatamme olla viimeinen valtuusto, jolla on vielä  mahdollisuudet tehdä ratkaisevia päätöksia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Hiilineutraali Tampere 2030 ohjelmassa linjaammekin, että kaupunkilaisten kotien lämmitys, sähköntuotanto sekä liikenne ohjataan vähäpäästöisiksi. 

Vihreitä ilahduttavat myös historiallisen suuret investoinnit kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi kaupungissa. Lisäksi meidän tulee panostaa vähäpäästöiseen ruokaan esimerkiksi lisäämällä ravitsevan kasvisruoan tarjontaa kouluissa.

Kulttuuri on tamperelaisten suuri ilo ja ylpeys. Tässäkin budjetissa teemme kovasti töitä, että Tampereesta tulisi Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026.

Lisäksi me Vihreät olemme erityisen iloisia siitä, että Näsilinnan ja Haiharan tulevaisuus turvataan, Hiedanrantaan rakentuu uudenlainen kaupunkikulttuurin keskittymä  ja turvaamme Nekalan kirjaston rahoituksen.

Hyvät ystävät

Rakas kotikaupunkimme menee hurjaa vauhtia eteenpäin rakentamisessa, kulttuurissa ja osaamisessa.

Samalla on pidettävä huolta, että ihmiset saavat tukea ja apua arjen haasteissaan.

Nyt ja tulevaisuudessa, pidetään kaikki tamperelaiset samassa ratikassa.