Valtuustoaloite: Joukkoliikenteen saavutettavuuden parantaminen keskustassa häntälinjoja käyttöönottamalla

Posted on Posted in Blogi

Tampereen kaupungin omissa joukkoliikenneselvityksissä on todettu, että suositeltava matka joukkoliikenteen pysäkille on alle 400–600 metriä omasta työpaikasta tai kodista. Tampereen keskustassa joukkoliikenne kulkee keskustassa pääasiassa Hämeenkatua pitkin. Kuitenkin Hämeenkadusta 400 metrin matkalla päästään vasta pohjoisessa Satakunnankadun ylitse ja etelässä Vuolteenkadun, Suvantokadun ja Tiiliruukinkadun tienoille. Näiden suositusten ulkopuolelle jää keskustasta useita tiheän asumisen ja työpaikkojen alueita, joissa tuhannet ihmiset kulkevat päivittäin. Tampereen keskustassa asuu yhteensä 42 000 asukasta. Tampereen keskusta on myös merkittävä työpaikkakeskittymä. Hämeenkadusta 2,5 […]