Koulutus takaisin maailman huipulle – 5 keinoa parantaa koulutus- ja osaamistasoa

Posted on Posted in Blogi

Suomen menestys pohjaa korkeaan osaamiseen ja koulutuksen tasa-arvoon.

Huolestuttavaa on, että Suomi on tippunut koulutustilastoissa jatkuvasti. Aiemmin olimme OECD:n kärjessä, mutta nyt nyt korkeakoulutukseen hakeutuvien osuus on tipahtanut alle OECD:n keskiarvon, samalle tasolle Turkin kanssa. Ongelmat kumuloituvat eri koulutusasteilla, joten siksi tarvitaan laajanäköisiä toimia.

✅ Laajennetaan kaksivuotinen esiopetus koko maahan. Laajennetulla eskarilla saamme kurottua kiinni perhetaustasta johtuvia eroja jo ennen peruskoulua. Sosiaalisia ja pedagogisia kykyjä kehittävät leikit valmistavat opetukseen.

✅ Ryhmäkoot kohtuullisiksi opettajamitoituksella. Pienet ryhmäkoot takaavat, että opettajalla on aikaa niille vilkkaimmille touhottajille kuin hiljaisille sopeutujille. Lapset oppivat usein samoja taitoja eri tahtisesti, ja pienet ryhmäkoot mahdollistavat yksilöllisemmän opetuksen.

✅ Turvataan amiksille riittävä lähiopetus. Ammatillisessa opetuksessa tarjotaan liian vähän lähiopetusta ja vain muutama koulupäivä nuorelle viikossa on liian vähän. On pohdittava joidenkin ammattitutkintojen palauttamista takaisin 2 vuotiseksi, sekä varmistettava riittävä kontaktiopetus kaikille.

✅ Opintorahaan 100€ tasokorotus. Opiskelijaelämä on tuloloukku, missä opintoraha on pieni, töitä pitäisi jaksaa tehdä sen ohella ja samalla Kelan tulorajat kummittelevat mielessä. Nyt on aika korottaa opintorahaa, sillä parannetaan opiskelijoiden toimeentuloa sekä opiskelijaelämän houkuttelevuutta.

✅ Nostetaan korkeakoulujen perusrahoitusta. Sipilän hallitus leikkasi miljardin koulutuksesta, joka on tällä hallituskaudella saatu palautettua. Lisäpanostuksia kuitenkin tarvitaan, että korkea osaaminen ja tutkimustyö kantaa hedelmää, esimerkiksi yhteistyössä suomalaisten vientiyritysten kanssa.

Tänään on viimeinen päivä äänestää ennakkoon. Ääni vihreille on ääni koulutukselle. 📚