Bulevardisoidaanko loput sisääntuloväylät?

Posted on Posted in Blogi

(Ja muita kaupunginhallituksen asioita) Tervehdys! Kaupunginhallitus istuutui maanantaina suunnittelukokoukseensa, jossa käsiteltiin erityisesti suuria maankäyttöä koskevia kysymyksiä. Valtio-kaupunkiseutu MAL3 aiesopimus MAL, eli maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus tehdään vuosille 2017-2021. Se on merkittävä seuraavan valtuustokauden poliittisiin tavoitteisiin vaikuttava sopimus, jossa sopimuskumppanina toimii valtio. Siinä valtio ja kaupunkiseutu pyrkivät sopimaan seudun kasvun suuntaviivoista. Sopimus vaikuttaa myös Tampereen tulevaisuuteen. Esimerkiksi pormestariohjelman neuvotteluissa viitattiin usein MAL –sopimuksen tavoitteisiin, joista muodostui osa myöhemmin osa pormestariohjelmaa. Kokouksessa asetettiin suuntaviivoja sopimusneuvotteluille. Tampereen […]