Bulevardisoidaanko loput sisääntuloväylät?

(Ja muita kaupunginhallituksen asioita) Tervehdys! Kaupunginhallitus istuutui maanantaina suunnittelukokoukseensa, jossa käsiteltiin erityisesti suuria maankäyttöä koskevia kysymyksiä. Valtio-kaupunkiseutu MAL3 aiesopimus MAL, eli maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus tehdään vuosille 2017-2021. Se on merkittävä seuraavan valtuustokauden poliittisiin tavoitteisiin vaikuttava sopimus, jossa sopimuskumppanina toimii valtio. Siinä valtio ja kaupunkiseutu pyrkivät sopimaan seudun kasvun suuntaviivoista. Sopimus vaikuttaa myös Tampereen […]