1. Mielenterveyskriisi – voitettavissa

Mielenterveyden vahvistaminen on otettava kaiken politiikan keskiöön.

Palveluiden parantaminen ei enää yksin riitä, vaan tarvitsemme mielenterveyttä vahvistavan kulttuurimuutoksen. Työelämässä, kouluissa ja yhteiskunnassa on vähennettävä mielelle aiheutuvaa kuormitusta.

Tarvitsemme terapiatakuun, panostuksia psykiatriseen hoitoon ja lisää mielenterveyden ammattilaisia, joilla epäinhimillisen pitkät hoitojonot on  purettava. Tuodaan mielenterveyden ennaltaehkäiseviä toimia myös neuvoloihin, kouluihin ja sosiaalipalveluihin. 

2. Luontokato ja ilmastokriisi – voitettavissa

Vain me itse voimme pysäyttää luontokadon Suomessa. Suojellaan vaarantuneet luontotyypit, lisätään kansallispuistoja ja tuplataan Suomen luonnonsuojelualueet. 

Torjutaan ilmastokriisi. Edistetään päästötöntä energiaa, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa sekä turvallisia pienydinvoimaloita. Panostetaan energiatehokkuuteen ja talouteen, joka on sopusoinnussa ympäristön kanssa. Nostetaan Suomen vienti kukoistukseen ympäristöystävällisillä ratkaisuilla. 

Edistetään kestävää liikkumista lisäämällä lähijunapysäkkejä ja kaadetaan Puskiaisten moottoritien kaltaiset kalliit menneen maailman hankkeet. 

3. Talouden haasteet – voitettavissa

Taloudessa tarvitaan uudistuksia – ei kurjistuksia – joilla tasapainotetaan julkinen talous reilulla tavalla. 

Panostetaan koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen. Lasketaan palkkaverotusta ja verotetaan sen sijaan ympäristölle haitallista toimintaa ja varallisuutta. Poistetaan sosiaaliturvan kannustinloukut ja mahdollistetaan työnteko eri elämäntilanteissa perustulolla. Korjataan pienipalkkaisten alojen, kuten naisvaltaisen hoitoalan työvoimapulaa nostamalla ansiotasoa ja parantamalla työoloja. Näin vahvistetaan toimeentulon varmuutta, hyvinvointia sekä Suomen talouden kestävää kasvua.