Perustukset huomiselle valetaan jo tänään

Posted on Posted in Blogi
Tampereen suurista investoinneista

Suomen investointiaste on yksi OECD maiden alhaisimpia, joka vaikuttaa suoraan tulevaisuuteemme.  Investoinneilla yritykset ja kaupungit rakentavat jatkuvasti huomisen hyvinvoinnin perustaa.

Tampereen kaupunki ei ole yritys vaan julkishallinnollinen toimija.  Yrityksien vähentäessä kireän taloustilanteen takia investointejaan tulee kaupungin katsoa tulevaisuuteen huonojen aikojen yli. Nyt Tampereen työttömyysaste on huomattavasti maan keskitasoa korkeampi (2011: 12,8%).  Kaupungin investoinnit luovat uusia työpaikkoja ja tulevaisuuden verotuloja sekä kasvattavat uusia yrityksiä maksamaan yhteisöveroja.  Lisäksi rakennusinvestoinnit mahdollistavat uusien asuinalueiden synnyn, joista maan arvonnousun myötä syntyy tulevaisuuden kiinteistöverotuloja. Kaupungin tulee tiedostaa, että suora leikkaus investoinneissa voi koitua kustannukseksi muualla kaupungin taloudessa.  Erityisesti kulut voivat nousta entisestään työllisyys- ja hyvinvointipalveluissa.

Rantaväylän tunneli mahdollistaa keskustan kehittämisen kosken suuntaisesti sekä rakennusten ja viheralueiden tuomisen järven läheisyyteen.  Pikaraitiotie taas lisää tutkitusti joukkoliikenteen käyttöä ja antaa usealle todellisen vaihtoehdon oman auton käytölle, joka luo säästöä niin yksilölle, yhteiskunnalle kuin ympäristöllekin.

Keskusareenan kannen rakentamisen kanssa kaupungille jäävät osuudet kaikkien hankkeiden kustannuksista ovat noin 260 miljoonaa euroa.  Kun tähän lasketaan uudet verotulot, maa-alueiden arvonlisäykset, noussut viihtyvyys sekä kulujen ajallinen hajautus useille vuosille eivät investoinnit enää tunnu kovin suurilta.  Kaupungin 1,3mrd euron liikevaihdon alijäämäistä taloutta tulee korjata nyt menojen ollessa tuloja suuremmat.  Ensisijaisesti säästöjä tulee kuitenkin etsiä käyttötalouden suuria kuluja aiheuttavista toiminnoista rohkeilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla – ei karsimalla huomisen työpaikkojen ja hyvinvoinnin perustuksista.