Svenska

Förändra världen – inte klimatet

Välkommen till riksdagskandidaten Jaakko Mustakallios hemsida. För närvarande är Jaakko viceordförande i Tammerfors stadsstyrelsen och ledamot i stadsfullmäktige. Jaakko har magisterexamen i ekonomi (EM).

Förändring kräver handlingar. Speciellt de senaste åren har bevisat att framtiden inte blir bättre av sig själv. I det här valet ska vi vända riktningen till politiken. Kom med, tillsammans kan vi förändra världen!
– Jaakko Mustakallio

Jaakkos teman i riksdagsvalet i vår 2019 är följande:

1. Stopp på Klimatförändringen

Klimatförändringen hotar allt som vi älskar. Vi har ännu hopp eftersom avgörande teknologier och resurser finns. Nu behövs politisk vilja!

Nödvändiga lösningar leder i bästa fall till världen där materiella välmående kan mötas utan att förstöra miljön. Nu måste vi säkra mänskligheten och vår planets välmående och utmana förmåner av företag som skaffar sig vinster medan de skadar miljön.

Vi vill

– sluta med ytterligare trädfällning och rädda myrarna,
– ha mera trafik på spår: ännu flera fjärr- och närtåg och spårvagnar och
– avbryta strax att stödja företag med miljöskadligt verksamhet, främja vegetarisk kost och frångå fossila bränslen tills år 2030.

2. Världens bästa utbildning till alla

Var och en är värd utbildning med världens bästa kvalitet oberoende av boplats, ekonomiska förutsättningar eller utbildningsbakgrund. På det här sättet ger vi alla det bästa kunnande och färdigheter i den föränderliga världen. Kunnande skapar arbetsplatser och lockar nya företag till vårt land.

Vi ska upphäva regeringens kortsynt nedskärningarna på utbildningen och erkänna utbildningens och bildningens belopp. Vi vill säkra den höga utbildningsnivån i Finland och förebygga arbetslöshet, marginalisering och fattigdom.

Vi vill:

– upphäva regeringens enfaldiga utbildningsnedskärningar och satsa en miljard euro på utbildningen,
– återföra närlektioner till yrkesskolor och
– förverkliga avgiftsfri småbarnspedagogik.

3. Mänsklighet och Stöd i Vardagslivet

Finland som en välfärdsstat måste rikta sikten mot framtiden och förbättra jämställdhet, inkomst och välmående i all sin verksamhet.

Vi vill fria människor från diskriminering mot färg på hud, kön eller sexuell läggning. Vi måste få bort rasism och fixa problem med jämställdhet genom feministisk politik. Vi vill stödja vardagen i barnfamiljer genom att förnya föräldraledighet och öka flexibilitet i arbetslivet.

Vi vill säkra var och ens inkomst och frihet genom att införa basisinkomst på 600 euro. Basisinkomsten möjliggör flytande övergångar i livets kritiska punkter som mellan jobb, företagande, studier eller föräldrarledighet. Vi vill förnya samtidigt arbetslivet mot en rättvis riktning och öka sysselsättning genom att stödja människor i stället för att straffa dem.

Vi vill garantera finnarna högklassiga offentliga tjänster som stöder människorna genom livet. Vi vill säga ett klart nej till privat hälsovård. Vi vill satsa speciellt på mentalvårdstjänster och försäkra möjligheten för varje ungdom att ha en hobby.

Vi vill:
– garantera inkomst och frihet genom att införa basisinkomsten på 600 euro
– upphäva ojämlika strukturer med feministisk politik och förbjuda rasistiska organisationer med straffrätt och
– satsa på mentalvårdstjänster, barnfamiljers stöd och möjligheter för ungdomar att ha en hobby.

Kontakt

Tel: +358 45 652 0589
Email: jaakko.mustakallio(a)vihreat.fi