Svenska

Min kampanjagenda för välfärdsområdesvalet 2022 i Birkaland

1. TERAPIGARANTI TILL HELA BIRKALAND

De omänskligt långa köerna till mentalvården, som är dyra för samhället, har bara förvärrats som följd av coronapandemin. Mentalvården måste göras lättillgänglig för alla, och Terapigarantin skulle trygga snabb vård för alla. Jag har framgångsrikt drivit Terapigarantin till Tammerfors, och nu vill jag utvidga den till alla i Birkaland.

2. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AV HÖG KVALITET FÖR ALLA

Snabb tillgång till vård, tillräckligt med personal, högklassig utbildning och smidiga vårdkedjor säkerställer kvalitativ och jämlik vård för alla. Samtidigt måste vi investera i förebyggande vård och satsa på tidiga insatser inom social- och hälsovårdstjänster. Detta skulle minska på behovet av dyra och tunga vårdtjänster och sparar samhällets pengar.

3. LÅT OSS TA HAND OM VÅRDARNA, DE TAR HAND OM OSS

Social- och hälsovårdssektorn är en kvinnodominerad låglönebransch där samhällets uppskattning för jobbet och arbetsbördan inte möts.

Vi måste höja vårdpersonalens löner, förbättra deras arbetsvillkor och arbetsfördelning samt säkerställa tillräcklig personalmängd. Med dessa åtgärder kommer vi också att förbättra sektorns attraktionskraft och ta itu med den nuvarande bristen på vårdpersonal.

” När jag var ung var jag tvungen att genomgå en stor operation, och jag förstod att brist på högklassiga offentliga hälso- och sjukvårdstjänster skulle vara en stor risk för oss alla.”


Vem är jag?

Jag är 34-årig politiker, ekonomie magister och expert på social kommunikation och ansvarsskyldighet från Tammerfors.

I välfärdsområdesvalet 2022 kandiderar jag till en första mandatperiod. Människors och omgivnings välbefinnande är viktig för mig. Under den kommande perioden vill jag handla speciellt för mental hälsa, miljö och rättvisa.

Mina vänner och mina kolleger har beskrivit mig på följande sätt:

PÅLITLIG – “Man kan lita att Jaakko tar med!”

HANDLINGSKRAFTIG – “Hårt arbetande, oräddhet, lust och know-how för att skapa en bättre värld”

VISIONÄR – “Jaakko stannar inte på plats, han är en utvecklare vars blick är mot framtiden”

 


Jag har varit en av de mest aktiva delegaterna i Tammerfors kommunfullmäktige och lagt fram dussintals initiativ där jag har presenterat:

  • Mentalvårdens förbättring genom att göra kortterapi möjligt för alla utan läkarens remiss (Terapigaranti)
  • Arrangera första hjälp i mental hälsa i skolorna (genomfördes 2020)
  • Förlänga öppettiderna och höja stämningen i Tammela torget
  • Grundningen av en park för körsbärsträd till Tammerfors
  • Grundningen av en klimatvakt för att illustrera framstegen i klimatpolitiken till nätverket (genomfördes 2020)
  • Servera vegetarisk mat tillsammans med blandat mat i alla skolor och daghem (genomfördes 2019)
  • Etablering av naturskyddsområde till Hervanta, Makkarajärvi-Viitasenperä (genomfördes 2019)
  • Skapningen av Tammerfors – de mest studentvänliga staden i Finland -målprogram (genomfördes 2014)
Kontakt

Tel: +358 45 652 0589
Email: jaakko.mustakallio(a)vihreat.fi