Jaakko Mustakallio

Viisi toimenpidettä, joilla taloutta tasapainotetaan vastuullisesti

Posted on Posted in Blogi

Teksti on julkaistu Aamulehdessä 18.3.2023

Hyvinvointivaltion rahoittaminen vaatii korkeaa työllisyysastetta ja tuottavuutta. Näissä Suomi on jäljessä muista Pohjoismaista, mikä näkyy pahenevana kestävyysvajeena.

Valtiovarainministeriö ehdotti puheenvuorossaan rajuja leikkauksia. Monet esityksen leikkauksista kuitenkin johtaisivat nouseviin kustannuksiin toisaalla. Esitykset koulutusleikkauksista ovat erittäin lyhytnäköisiä.

Esitämme viisi toimenpidettä, joilla tasapainotetaan taloutta vastuullisesti.

ENSIMMÄISEKSI työllisyysaste on nostettava 80 prosenttiin. Tämä toisi julkiseen talouteen jopa 3 miljardin euron lisätulot. Työmarkkinoille voidaan saada 100 000 uutta työllistä panostamalla osatyökykyisten työllistymiseen palkkatuen, työvoimapoliittisen koulutuksen ja jatkuvan tuen avulla.

Jo töissä olevien mielenterveyttä on vahvistettava työturvallisuuslain muutoksella, sillä mielenterveyden ongelmat uhkaavat paitsi yksilöiden myös kansantalouden menestystä. Esteitä työperäiseltä maahanmuutolta ja maahanmuuttajien työllistymiseltä on raivattava.

TOISENA on varmistettava, että työn vastaanottaminen kannattaa. Sosiaaliturvan etuudet pienenevät liian nopeasti ansiotulojen kasvaessa ja esitykset leikata asumistukea palkansaajilta johtavat helposti siihen, että pienipalkkaisen vuokralla asuvan kannattaa välttää palkkatyötä. Moni on myös täydellisessä tuloloukussa ulosoton sääntöjen takia.

Otetaan askeleita kohti perustuloa, joka tukisi myös pienyrittäjien sekä pätkä- ja kulttuurityöläisten työtä ja toimeentuloa.

KOLMANTENA karsitaan ympäristölle haitallisia tukia. Poistetaan fossiilisten polttoaineiden yritystuet sekä vähennetään tehottomia teollisuuden, merenkulun ja metsätalouden tukia.

Ei rakenneta Puskiaisten moottoritien kaltaisia menneisyyden hankkeita, vaan lisää lähijunapysäkkejä Pirkanmaalle. Tuetaan pienituloisia energiamurroksessa erillisellä energiarahalla.

NELJÄNTENÄ siirretään verotuksen painopistettä työn verotuksesta kohti ympäristölle haitallisen toiminnan verottamista. Otetaan käyttöön uusia ympäristöveroja sekä kaivosvero, sillä ei ole järkevää lahjoittaa kaivosyhtiöille maaperämme rikkauksia ilmaiseksi.

Vauhditetaan uusiutuvien energiamuotojen, vetytalouden ja pienydinvoimaloiden lupakäytänteitä ja luodaan uutta työtä.

VIIDENTENÄ on palautettava suomalaisten osaamistaso maailman huipulle. Koko koulutusketjun perusrahoitukseen tarvitaan panostuksia. Viime vuosien korkeakoulupaikkojen hajauttamisen seurauksena aloituspaikkoja ei saada täyteen eikä osaamisen taso nouse riittävän korkealle.

Keskitetään korkeakoulutuksen resursseja sinne, missä niille on kysyntää.

Jaakko Mustakallioeduskuntavaaliehdokas, ekonomi (vihr.), Tampere

Osmo Soininvaaratietokirjailija, kaupunginvaltuutettu (vihr.), entinen ministeri, Helsinki