Vastine ”opposition” varjotalousarvioon

Posted on Posted in Blogi

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Ymmärsin nyt teidän puheistanne, että teidän esityksessänne talous on 40 miljoonaa alijäämäinen?  Ilmeisesti teillä ei ole kokonaislaskelmaa olemassakaan, kun sitä ette ole voineet toimittaa.  Te puhutte, että dynaamisilla vaikutuksilla kurotte esittämänne alijäämän umpeen.   Esityksenne dynaamiset vaikutukset sisältävät asemakaavoituksen määrän nostamista, elinkeinojen edistämistä, yritystonttien määrän kasvattamista, omakotitonttien lisäämistä, hallinnon karsimista ja rahankäytön läpinäkyvyyttä.  Näitä asioita edistetään ja tehdään jo koko ajan.  Teidän esityksessänne myös tuloveroa ja kiinteistöveroa ei tule korottaa?  Te […]