Tampere ei asettunut subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolelle äänestyksessä

Tänään kaupunginhallitus käsitteli Tampereen kaupungin lausuntoa Sipilän hallituksen lakiesitykseen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta 20 tuntiin viikossa.   Subjektiivinen päivähoito-oikeus on oikeus, jolla mahdollistetaan tasa-arvoinen varhaiskasvatus kaikille lapsille, vanhempien taustoista huolimatta. Kaupunginhallituksen pohjaesityksenä oli, että lakiesitys nähtäisiin tarpeellisena. Tein muutosesityksen, jossa Tampereen kaupunki ei olisi kannattanut ensisijaisena vaihtoehtona lain muutosta vaan olisi katsonut, että jokaisen lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon tulisi säilyttää. Esitys kaadettiin äänin 9-2, kun muutosesityksen eli subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämisen puolesta äänesti kanssani vain Sirkka-Liisa Virtanen (vas). […]