Kirjasto on tärkeä osa sivistysvaltiota

Puheeni valtuuston kokouksessa 23.4.2018. Tampereella menee kokonaisuudessaan hyvin. Teemme Suomen kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa, lähes puolet suomalaisista haluaisi asua Tampereella ja annamme kaupunkilaisille parempia palveluita liki neljässäkymmenessä palvelukokonaisuudessa, kuin mitä laki meiltä minimissään vaatii. Se on ollut tamperelainen arvovalinta. Näistä palveluista yksi tärkeimpiä on mielestäni lasten oikeus varhaiskasvatukseen, vanhempien työllisyystilanteesta tai tulotasosta riippumatta. Nyt Tampere on tilanteessa, jossa talouden tasapainotus on välttämätöntä. Välttämättömyys ei ole johtunut holtittomasta taloudenpidosta tai suurista investoinneista. Ei – se johtuu pääosin valtiohallinnon päätöksistä sekä heikosta työllisyystilanteesta. […]

Koulutuspanostukset ovat arvovalintoja

(Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 8.9.2017) Politiikkaan kuuluu erilaiset mielipiteet ja arvot. Eri vaihtoehdoista on hyvä keskustella rakentavasti, oman puolueen tavoitteet suoraselkäisesti kertoen. Kokoomuksen Ilkka Sasi kirjoitti suoraselkäisen vastineen kaikkien lasten yhdenvertaista varhaiskasvatusta puolustavaan kirjoitukseeni otsikolla “Taloudenpito edellyttää valintoja” (AL 1.9.). Olen samaa mieltä Sasin kanssa. Taloudenpito edellyttää valintoja. Me Vihreät haluamme taata vanhempien asemasta tai tulotasosta riippumatta kaikille lapsille laadukasta varhaiskasvatusta. Haluamme pitää opetusryhmät sopivan pieninä, että opettajalla on antaa se tarvittava lisäaika niille kaikkein […]

Koulutusleikkaukset voidaan vielä hyvin pysäyttää!

Mielipide julkaistiin Aamulehdessä 2.4. sunnuntaina.  Kokoomuksen, Keskustan ja Perussuomalaisten hallitus on leikannut juuri niistä asioista, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä. Se on leikannut eniten koulutuksesta ja nuorten tulevaisuudesta, koko Suomen paremmasta huomisesta. Olen tavannut useita nuoria sekä lapsiperheitä, joiden tulevaisuus herättää minussa suurta huolta. Miten rankan perhetaustan omaava nuori saa koulutusta ja ammatin, kun amisten suurleikkaukset vievät peruskoulun jälkeiset koulutuspaikat yhä kauemmaksi? Lähiopetuksen leikkaukset taas vievät ammattitaidon. Levyseppähitsaajaksi ei tulla kirjoja läpi tenttimällä. Entä kuinka käy […]

Lukion kehittämistä ei voida lopettaa tähän

Teksti on julkaistu Aamulehdessä 8.1.2015 Loppuvuodesta valtioneuvosto päätti pitkän valmistelun jälkeen uudesta lukioiden opetuksesta. Pitkien vääntöjen jälkeen ulos saatiin esitys, joka erosi hyvin paljon alkuperäisistä rohkeista ideoista. Visiot olivat laimentuneet esimerkiksi niin, että uudenlaiset teemakurssit, joiden tavoitteena oli ilmiöpohjainen opetus yli oppiainerajojen, muuttuivat tarkoin määritellyiksi suoritusmerkintäkursseiksi. Sen sijaan, että lukion syventävissä olisi voitu opiskella poikkitieteellisesti ilmastonmuutosta tai viestintää, opiskellaan nyt liikennesääntöjä. Valittu uusi tuntijako – jonka pitäisi suunnitelmien mukaan olla käytössä seuraavat kymmenen vuotta – […]