Rohkeutta on huolehtia heikompiosaisista, kun omat voimat eivät ole suurimmillaan

Arvon puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaupunkilaiset Vuosi 2016 tulee olemaan hyvin poikkeuksellinen vuosi Tampereen kaupungissa. Se ei ole poikkeuksellinen huonon taloustilanteen takia, koska jo liki 10 vuotta maamme talous on ollut alavireinen. Kansantalous ei ole noussut vuoden 2008 tasolle – eikä nouse todennäköisesti ensi vuonnakaan. Vuosi ei ole poikkeuksellinen korkean työttömyydenkään osalta. Kovista ponnisteluista huolimatta työttömyys on kasvanut viime kuntavaaleista 5 prosenttiyksikköä Tampereella ja muissa kasvukeskuksissa. Ensi vuosi ei ole poikkeuksellinen vaikean toimintaympäristön takia, vaan […]

Vastine ”opposition” varjotalousarvioon

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Ymmärsin nyt teidän puheistanne, että teidän esityksessänne talous on 40 miljoonaa alijäämäinen?  Ilmeisesti teillä ei ole kokonaislaskelmaa olemassakaan, kun sitä ette ole voineet toimittaa.  Te puhutte, että dynaamisilla vaikutuksilla kurotte esittämänne alijäämän umpeen.   Esityksenne dynaamiset vaikutukset sisältävät asemakaavoituksen määrän nostamista, elinkeinojen edistämistä, yritystonttien määrän kasvattamista, omakotitonttien lisäämistä, hallinnon karsimista ja rahankäytön läpinäkyvyyttä.  Näitä asioita edistetään ja tehdään jo koko ajan.  Teidän esityksessänne myös tuloveroa ja kiinteistöveroa ei tule korottaa?  Te […]