Suurien kaupunkiseutujen puolesta – seutukaupunkimalli kuntalakiin!

Posted on Posted in Blogi

kunnantalo+kuntauudistus+rakennemuutos+kuntaliitos

Puheeni vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa 1.3.2014.

Tuon terveisiä Pirkanmaalta ja Tampereen kaupunkiseudulta, jossa pohjoismaiden kuudenneksi suurin kaupunkiseutu pohtii tulevaisuuden hallintorakenteitaan.  Näin on myös Suomen muissa suurilla kaupunkiseuduilla Turun, Porin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Vaasan alueilla, kuten kaikissa muissakin kunnissa.  Tampereen kaupunkiseudulla kuntarakenteen selvitystyö on jo tehty ja selvitysmiehen esityksessä on uusi, kaksitasoinen Eurooppalainen kaupunki –malli. 

”Me emme ratkaise ongelmia samalla ajattelulla, jolla olemme ne ongelmat luoneet.” Näin viisaasti totesi Albert Einstein aikanaan. 

Nyt kuntauudistuksessa on vaarana, että yritetään ratkaista näitä kuntarakenteen ongelmia yhdellä työkalulla, sillä yhdellä vanhalla ajattelumallilla, joka ei ehkä vastaa enää parhaiten tulevaisuuden ongelmiin suurilla kaupunkiseuduilla.  Teemmehän tätä uudistusta tulevaisuutta varten.

Siellä missä suunniteltu metropolihallinto ratkaisee ongelmia erittäin väkirikkaalla pääkaupunkiseudulla, voi se olla liian raskas malli muilla suurilla kaupunkiseuduilla.  Siellä missä taas nykyisenlaiset kuntaliitokset voivat ratkaista ongelmia pienissä maaseutumaisissa kaupungeissa, voi se ajaa suuret kaupungit sisäisiin vastakkainasetteluihin, joka voisi heikentää tai pysäyttää kaupunkiseutujen kehitystä vuosiksi. 

Meidän omassa poliittisessa ohjelmassa sanotaan: Kunnille on kehitettävä parempia kannustimia kuntaliitosten lisäämiseksi. Erityisenä tavoitteena on oltava suurten kaupunkiseutujen eheyttäminen. Maankäytön ja liikenteen suunnittelu edellyttää toimivaa ja demokraattista seutuhallintoa.

Pidetään nyt visusti siis huolta, että saamme kuntalakiin myös nykyisiä suuria kaupunkirakenteitamme parhaiten palvelevan kevyemmän kaksitasoisen mallin, ettemme jää vanhan ajattelun vangeiksi ja murskaa suurten kaupunkiseutujen unelmia rakentaa kilpailukykyistä kaupunkia yhteistyöllä koko kaupunkiseudun kanssa.  Tälle ajattelulla on Tampereen kaupunkiseudun kaikilta vihreiltä toimijoilta vahva tuki.  

Kuva: YLE